محاکمه و اعدام ١٠٠ عضو اروپایی داعش در عراق

0
2016

حداقل ١٠٠ عضو اروپایی داعش که در میانه جنگهای داعش و حکومت مرکزی بازداشت شده‌اند، در عراق محاکمه و بر اساس گزارشها بیشتر این افراد با حکم اعدام  روبرو می‌شوند.

خبرگزاری اندیپندنت بریتانیا به نقل از سفیر عراق در اتحادیه اروپا گزارش داده، در میان افراد دستگیر شده‌ی اروپایی داعش ملیت‌هایی چون بلغاری، روسی، آلمانی، چچنی و تعدادی هم از کشورهای آسیای میانه به چشم می‌خورند.

سیر عراق گفته، که با کشروهای اروپایی در مورد استرداد این افراد به کشورشان رایزنی کرده‌اند، اما تعدادی از کشورها حاضر به پذیرفتن این افراد نیستند.

جواد شلیهاوی همچنین عنوان کرده، در موصل و حومه این شهر ١٤٠٠ نفر زن و  کودک به ظن اینکه از اعضای خانواده‌های داعش باشند، دستگیر شده‌اند.

احمد التانی از فرمانده‌هان ارتش عراق گفته است این افراد تاکنون به مقامات قضایی حویل داده نشده‌اند و منتظر فر،ان حکومت مرکزی هستند که با افراد بازداشت شده چگونه برخورد کنند.

نظرات