پیام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه دموکراتیک خلق الاحواز

0
214