برنامه تروریستی ایران در اروپا

0
372

امروز صبح هشت ژانویە ۲۰۲۳ در ایالت نوردراین وستفالن المان پلیس دو شخص که یکی ایرانی و ۳۲ ساله است و دیگری اطلاعاتی از او در دسترس نیست، را به صورتی ضربتی در ماموریتی فوری دستگیر کردند.

بنا بر گفته پلیس المان چند ماه پیش از طریق یکی از سازمانهای اطلاعاتی دوست _ اشاره ای به کشور و سازمان مورد نظر نشده است _ خبر این حمله تروریستی را دریافت کرده است و پلیس چند ماه است که این فرد و دوستانش را تحت نظر دارد و امروز صبح در تاریخ هشت ژانویه این دو فرد طی یک حمله غافلگیر کننده دستگیر شده اند. بنا به گفته پلیس مواد شیمیایی از جمله رایسین و سیانید که در بمب های بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرند را در خانه این شخص پیدا شده است. پلیس اضافه کرده است که شخص مسلمان تندرو بوده است.

لازم به ذکر است که در طی چهار ماه گذشته که انقلاب ژینا در شرق کوردستان شروع شد و در بین ملت های تحت استعمار ایران به سرعت گسترش یافت حاکمیت ایران دچار تزلزل در حکومت شد و این وضعیت حکومت را دسپاچه کرده و برنامه های تروریستی خود را گسترش داد. از اولین اقدام ها در این چند وقت تهدید رسانه های خارج از ایران توسط حکومت مستقر در تهران بود.

در طی چند هفته گذشته که جامعه مدنی جهانی با انقلاب ژینا بسرعت ارتباط برقرار کردند و از ان دفاع کردند مجله هایی مانند چارلی عبدو و حتی حکومت فرانسه و اتحادیه اروپا و امریکا تهدید شدند.

لازم است که ذکر شود طبق اطلاعات سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف ایران بشدت دچار تزلزل شده است و به همین دلیل در حال برنامه ریزی برای سرکوب شدیدتر و یا ترور مخالفان در خارج از ایران است و کشورهای اروپایی و امریکایی که از مردم انقلابی حمایت میکنند باید تمام رفتارهای ایران را زیر نظر بگیرند و از مردم و فعالین انقلابی حمایت بیشتری بکنند. همچنین باید حکومتهای جهان بدانند که هیچ راهی برای مماشات با ایران ندارند و تکلیف خود را با این کشور یکسره کنند و تمام قد از ملتهای کورد و بلوچ و عرب و کاسپین و آذری دفاع کنند.

نظرات