خانه برچسب ها حزب دمکرات کوردستان ایران

برچسب: حزب دمکرات کوردستان ایران

21

نصب بنرهای تبلیغاتی علیه حزب دمکرات در تهران/مصاحبه

0
تبلغات پردامنه ی سوء علیه حزب دمکرات در ایران ادامه دارد، رژیم ایران در ادامه فعالیت‌های تبلیغاتی خود علیه مبارزات ملت کرد و حزب دمکرات،...
- Advertisement -
تازەترینها
زن بودن سخت‌ترین وضعیت زندگی در دنیا سعی در نابودی آگاهی ملی جنگ اسرائیل و محور مقاومت منازعه اسراییل و اعراب؛ موضعگیری کوردی پیام تبریک رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز ژنوساید در کوردستان جنبش استقلال طلبان کوردستان:اعدام، زندان، کشت و کشتار: سهم کورد،بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپینی و ... از ایران جعلی. استقلال یک حداقل سیاسی کوردها محبوب یا منفور ایرانیان اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور " مهسا " منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و موضع ما اطلاعیە جنبش استقلال طلبان کوردستان: منشوری کە از بطن جامعە کوردستان بر نیامدە باشد، فاقد اعتبار و مشروعیت است. حافظە تاریخی: بخشی از جنایتهای رضاخان و خاندان پهلوی : کشتار،سرکوب و ژینوساید در لرستان سالروز تاسیس جمهوری کوردستان نمایندگان پارلمان بریتانیا در یک رای‌گیری از افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست «سازمان‌‌های تروریستی» بریتانیا حمایت کردند.