عفو بین الملل: اکثر مردم جهان آماده هستند پناهجویان را "حتی در خانه" بپذیرند

0
761

بررسی های جدید در ۲۷ کشور نشان می دهد اکثریت مردم جهان از آوارگان و پناهجویان استقبال خواهند کرد و حتی آماده هستند آنها را در خانه هایشان قبول کنند.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این بررسی توسط سازمان عفو بین الملل انجام شده و حاکی از آن است که از هر پنچ نفر، چهار نفر می گویند از پناهجویان در “کشور، جامعه یا خانه خود استقبال خواهند کرد.”

این نهاد بین المللی طرفدار حقوق بشر همچنین می گوید که این موضوع نشان می دهد دولت هایی که به آوارگان پشت می کنند، “تا چه اندازه از واقعیت ها دور هستند.”

در سطح جهانی، از هر سه پاسخ دهنده دو نفر موافق هستند که دولت ها باید کار بیشتری برای کمک به آوارگان یا پناهجویانی که از جنگ یا آزار می گریزند، انجام دهند.

به گفته عفو بین الملل، در ۲۰ کشور ، بیش از ۷۵ درصد پاسخ دهندگان گفته اند با ورود آوارگان موافق هستند. فقط ۱۷ درصد گفته اند اجازه نخواهند داد که وارد شوند، و تنها در یک کشور، روسیه، بیش از یک سوم پاسخ دهندگان می گویند باید از ورود آنها جلوگیری شود.

این بررسی بر پایه پاسخ های حدود یک هزار بزرگسال در هر کدام از این ۲۷ کشور، به پرسش هایی است که از طریق تلفن، اینترنت یا دیدارهای مستقیم با آنها مطرح شد، استوار است.

در گزارش گفته می شود درصد قابل ملاحظه مردمی که حاضر هستند پناهجویان را حتی در خانه های خودشان قبول کنند نیز “دلگرم کننده”، و در مورد چین، “غیرعادی” است.

نظرات

پاسخی بگذارید