دیدار دوجانبه رهبریت جبهه دمکراتیک مردمی احواز و جنبش استقلال طلبان کوردستان

0
837

دیدار دوجانبه رهبرهای جبهه دمکراتیک مردمی احواز و جنبش استقلال طلبان کوردستان

درجهت تقویت روابط تشکیلاتی و هماهنگ کردن مبارزات میان دوملت عرب احواز اشغالی وملت کوردستان تحت اشغال ايران در تمام زمینه ها جلسه مشترک بین دو تشکل استقلال طلب فوق در تاریخ 27 ژانویه 2021 برگزار شد .

در بدو این دیدار و بعد از خواندن سرود ملی کوردستان وسرود ملی الاحواز با صحبتهای آقای جمال پور کریم رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان و آقای صلاح ابوشریف دبیر کل جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز آغاز شد.

در این نشست دوطرف بر اهمیت روابط استراتژیک میان ملت های تحت استعمار در ایران جعلی وهماهنگ کردن وتوسعه مبارزات جهت مقابله با دشمن اشغالگر برای رسیدن به اهداف ملتهای خود ورسیدن به استقلال تاکید کردند.

در این نشست رهبران دو تشکل با تاکید بر اهمیت هماهنگي مبارزاتي در تمامي زمينەها، مبارزه ميداني و بين المللي را ضامن پیروزی مبارزات ملل تحت اشغال ایران معرفي نمودند .

ضمنا در این دیدار طرفین بر شناخت کامل ترفندهای خبیث رژیم اشغالگر ایران برای ایجاد تفرقه میان ملت های تحت اشغال تاکید کردند، وبرای خنثی کردن دسیسه های دشمن راه حلی غير از همکاری های تشکیلاتی در داخل وخارج سرزمین های اشغالی وجود ندارد ، همچنين طرفين با تاكيد بر أولويت مبارزه مشترك بر عليه دشمنان اشغالگر ، گفگتو هاى في مابين ملل تحت اشغال ايران را تنها راه ، حل اختلافات بين ملل دانسته و بر ان تاكيد كردند .

طرفین گفتگو دولت اشغالگر ایران را ناقض معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر معرفی کرده و ان را عامل اساسی بی ثباتی کشورهای منطقه وجهان از طریق تربیت و صدور تروریسم دانسته و بر اهمیت ادامه فشارهای منطقه ای و بین المللی بردولت اشغالگر و تروريست ایران برای متوقف کردن پروژه تروریستی ، هسته ای نظامی و موشکی ایران تاکید کردند .

کمیته هماهنگی اطلاع رسانی
جنبش استقلال طلبان کوردستان
جبهه دمکراتیک مردمی احواز

www.alahwaz.com

www.kurdnation.com


27/1/20201

نظرات