اغاز تحصن سراسری معلمان کوردستان.

0
903

بر پایە گزارشهای رسیدە بە وب سایت ڕۆژی کورد ،معلمین کورد در شهرهای سنندج سقز ایلام دیواندرە روانسر مریوان و چند شهرستان دیگر از روز یکشنبە ١٢ سپتامبر میلادی ، ٢١ اذر ١٤٠٠ شمسی در شهرهای مختلف شرق کوردستان بە دلیل پرداخت نکردن و همچنین پایین بودن حق دستمزد اعلام اعتصاب کردەاند.

نظرات