قاچاق مواد مخدر مهمترین تجارت مافیایی سپاه پاسداران در شرق کشور

1
3123
محمود بلوچ
پس از روی کار آمدن رژیم مذهبی (خمینی) روند تجارت مواد مخدر و واردات ان از کشور افغانستان سیر سعودی به خود گرفت.ملت بلوچ با وجود مرزهای مشترک با افغانستان در طی قرنها اما تا قبل انقلاب مبادرت به تجارت مواد مخدر در بلوچستان ننموده و گزارش چندانی وجود نداشت.
اما پس از انقلاب و در دوران سازندگی پس از جنگ در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی دولت تدابیر ویژه ای بر مرزهای شرقی کشور تدارک دید و هزاران نیروی نظامی را به مرزهای شرقی گسیل داشت.اعزام نیرو و از سویی همراه با حصار کشی و برجک سازی و ایجاد پاسگاههای مرزی به سرعت انجام شد .
پیشینه فعالیت سپاه در تجارت و قاچاق مواد مخدر به زمان جنگ ایران و عراق بر می گردد. رژیم در دوران هشت ساله جنگ با توجه به نیاز شدید به تامین منابع مالی جهت خرید اسلحه و مهمات و گرم نگه داشتن بازار جنگ، با استفاده از مصونیت های دیپلماسی و امکانات وسیع لوجستیکی زمینی، دریایی و هوایی که در اختیار داشت، اقدام به تجارت مواد مخدر به سراسر جهان نمود.
همچنین پس از شکست ایران در جنگ هشت ساله عراق و اتخاذ سیاست پرهزینه تسلیحات هسته ای نیاز به خرید و فروش این مواد ضد انسانی بیشتر احساس شد. همانگونه که اشاره کردم در دوره قبل از انقلاب بلوچستان و مردم بلوچ در شرایط محروم تر و مرزهای شرقی در کنترل نیروهای امنیتی نبودند .قاچاق مواد مخدر در آن دوره بندرت صورت می گرفت و اگر به روزنامه ها و جراید و پرونده های قبل از انقلاب در رابطه با قاچاق مواد مخدر و کشفیات و درگیریهای ان دوران نظری داشته باشیم،بخوبی متوجه این موضوع می شویم که با وجود باز بودن مرزها و عدم وجود کنترل امنیتی،و با وجود فقر و محرومیت مردم در ان دوره اما تجارت مواد مخدر بصورت امروزی وجود نداشت، و این بدین معنا نیست که کشت خشخاش در افغانستان مربوط به دوره پس از انقلاب است .
کشت خشخاش عمده کشاورزی و تجارت در افغانستان از سده های دور است. پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق و تسلط سپاه بر شاهرگ اقتصادی کشور، همراه بود با تجارت مواد مخدر بصورت باندهای مافیایی و صادرات آن به ترکیه،اروپا و حوزه کشورهای خلیج . سپاه در دوران بازسازی پس از جنگ بعنوان بزرگترین کارتل صادرکننده مواد مخدر از مرز افغانستان تبدیل شد.تجارت مواد مخدر به همان اندازه برای سپاه مهم و سود آور می باشد که نفت در اهمیت است.
سود حاصله از تجارت مواد مخدر در سال به میلیاردها دلار می رسد. در رابطه با اتهامی که دستگاه های دولتی به مردم بلوچ در رابطه با قاچاق مواد مخدر وارد می کنند :به این موضوع باید از چند دیدگاه پرداخت. اگر به موضوع انگونه بپردازیم که رژیم به آن اذعان می کند ،باید به چند موضوع مهم در این باره باید توجه کرد:
چرا تجارت مواد مخدر در قبل از انقلاب با توجه به بیکاری،محرومیت و فقر گسترده تری که در بلوچستان وجود داشت رواج نداشته و این معضل به شکل امروزی نبود؟
چرا پس از انقلاب با توجه به سودآور بودن این تجارت وضعیت زندگی مردمان بلوچ تغییر نکرد؟ چرا فقر و محرومیت در بلوچستان در صدر جدول آمار قرار دارد و تغییری در روند زندگی مردم صورت نگرفت؟
چرا با توجه به اینکه وجب به وجب مرز مین گذاری،برجک سازی،کانل کشی،دیوار کشی و در فاصله هر پانصد متر یک پاسگاه مرزی احداث شده، سیم خاردار، انسداد تنگه ها، آبراهها(، انسداد الکترونیکی)از طریق دوربینهای مدار بسته، استفاده ازماهوراه(، استقرار تجهیزات پیشرفته هوایی و تجهیز به ابزارهایی همچون دوربینهای دید در شب، سیستمهای مجهز به اشعه مادون قرمز برای تشخیص خودروها و سایرامکانات مستتر شده است اما مقدار ورود مواد مخدر روز به روز افزایش چشمگیری داشته است.
دیوار کشی و حصار کشی و کانال کشی بیش از 1300 کیلومتر مرز که تنها منبع درامد ملت بلوچ در عدم هرگونه فعالیت اقتصادی و عدم هرگونه سرمایه گذاری دولتی و عدم استخدام بلوچها در ادارات و ارگانهای دولتی با کمک های سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با مواد مخدر چه توجیهی جزء این مطلب که کمکی به رژیم جهت فقیرسازی بیشتر و نسل کشی ملت بلوچ دارد؟
رژیم با فریب جامعه جهانی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر دست به احداث دیواری مرزی در جهت سرکوب و نابودی ملت بلوچ زده و از سویی روند تجارت مواد مخدرسیر صعودی داشته است. چرا خرده فروشان در بلوچستان کشته و اعدام و حبس می شوند اما در رابطه با صادرات تناژی این مواد مخدر هرگز محموله ای گیر نیفتاده و باندهای مافیایی منهدم نشده و نمی شوند؟
سود حاصل از این مواد مخدر چه در بحث فروش و چه در بحث کشفیات به جیب چه کسانی واریز شده است؟
سودقاچاق مواد مخدر، سالانه بین 600 تا 800 میلیارد دلار امریکاست این پول و این سود در گردش در کجا مصرف می شود؟
آیا اعدام و زندانی کردن خرده فروشان جهت تثبیت و بالا بردن قیمت این مواد افیونی در جهان نیست و سپاه با این حربه عمده مالک و قیمت گذار حقیقی ان نیست که نرخ بازار آنرا با بالاترین قیمت تعین می کند؟
 چرا با وجود امنیت بالای مرزها و از سویی اعدام و تیرباران هزاران تن بلوچ در مرزهای کشور به بهانه مواد مخدر جلوی این تجارت گرفته نشده است،آیا غیر از این است که مافیای قدرتمند سپاه جهت سیاه نمایی، قربانیان را از میان اقشار کم درآمد و فقیر و محروم جامعه تعیین و از سویی نگاه جامعه بین المللی را از زوم کردن به مجرمین اصلی دور و کمک های سازمان ملل و دیگر کشورهای اروپایی را در راستای ریشه کن کردن مواد مخدر بسوی خود جلب کرده است؟
 آیا سازمان ملل و کشورهای اروپایی کمک های خود در رابطه با ریشه کن کردن مواد مخدررا که در اختیار رژیم تهران قرار می دهند در راستای کمک به نسل کشی ملت بلوچ است ؟
اگر کمک های جهانی در راستای ریشه کن کردن مواد مخدر صورت گرفته است چرا روز به روز شاهد افزایش آن هستیم؟
وآیا سازمان ملل و کشورهای هم پیمان در رابطه با ریشه کنی مواد مخدر تاکنون رژیم تهران را بابت اینکه این کمک ها به چه صورت و چگونه مصرف شده است مورد پرسش قرار داده و آیا نمایندگان انان در رابطه با این گزارشات دیدار و نظارتی بر روند هزینه کردن این کمک ها داشته اند؟
آیا سازمان ملل و کشورهای هم پیمان در رابطه با ریشه کن کردن مواد مخدر میلیاردها دلار کمک سالانه را در اختیار رژیم تهران در جهت سرکوب ملت بلوچ و نابودی این ملت گذاشته اند،و بعنوان حامیان قتل عام سیستماتیک ملت بلوچ به اتهام ریشه کنی ملت بلوچ و نه ریشه کنی مواد مخدر انجام داده اند در غیر اینصورت ریشه کنی مواد مخدر نیاز به اشتغال زایی سالم دارد که این امر انجام نشده است؟
بیش از سی هزار تن در بلوچستان به اتهامات واهی مواد مخدر کشته و هزاران تن در زندان های رژیم و بسیاری در انتظار احکام ناعادلانه و غیر انسانی اعدام قرار دارند؟ ایا اگر همانگونه که رژیم تهران عنوان کرده است جنوب شرق کشور (بلوچستان)معضل اصلی برای ورود مواد مخدر است و مردم بلوچ عمده وارد کنندگان مواد مخدر هستند ،ایا در رابطه با زیرساخت ها،توسعه نیافتگی ها،محرومیت ها،بیکاری و عدم وجود هرگونه مشاغل برای بومیان بلوچ و وضعیت بد اقتصادی مردم بلوچ در جنوب شرق و علت اصلی روی آوردن مردم به سوی تجارت مواد مخدر مورد پرسش قرار گرفته است و یا اینکه چه مقدار از کمک های جهانی در رابطه با ریشه کنی مواد مخدر صرف اشتغال و رفع محرومیت ها گشته است؟؟؟
 در دوهه اخیر هزاران تن مواد مخدر بقول رژیم کشف و ضبط شده است طی عملیات نیرویهای نظامی و هزاران فرد با این اتهام دستگیرو کشته یا اعدام شده اند که این خود، باعث شده ده برابر این جمعیت چند ده هزاری با نارسایی ها و مشکلات عدیده ای گرفتار و به جمع فقیران جامعه و محرومیت ها بیفزاید،چه چاره ای برای این جمعیت اندیشیده شده است جزء تزریق معضل بیشتر فقر بر ملت ستمدیده بلوچ؟ آیا گزارشهای در رابطه با مافیای مواد مخدر سپاه که توسط دولتهای بقول رژیم متخاصم ارائه شده است جنبه تبلیغاتی دارد یا حقیقی؟
و این در حالی است که کارگزارن رژیم و گزارشهای مختلف خود اذعان به این موضوع دارند که حاکمیت خود عامل این تجارت پر سود می باشد.
 یکی از مقامهای سابق رژیم اعتراف کرده بود: «از سال 1374 تا سال 1378 ترانزیت اصلی و عمده مواد مخدر در دست وزارت اطلاعات بود و قاچاقچیان، بیسیمهائی داشتند که نصف کره زمین را پوشش می‌داد».
کمی بعداز سپاه و وزارت اطلاعات نیروی ویژه تروریستی قدس هم در امر قاچاق مواد مخدر وارد شد. تا همزمان چند هدف دیگر برون مرزی برای رژیم را محقق کند که چپاول و پرکردن جیب پاسدارهای تازه به دوران رسیده یک بخش ثابت آن بوده و هست. با نگاهی به میزان درآمد فروش مواد مخدر بهتر می‌شود به جواب سؤال نزدیک شد. البته مدتهاست که رژیم مواظب است که در این رابطه آمار دقیق ندهد.
به همین دلیل به آمارهای سال 82 مراجعه می‌کنیم که خود گویای عمق این فاجعه است: در مورد درآمد ناشی از تجارت مواد مخدر در ایران، یکی از سرکردگان ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر چنین محاسبه می‌کند که اگر حداقل فروش مواد مخدر در کشور را طی سال‌82روزانه 2‌تن فرض کنیم، تجارت مواد مخدر همین سال بالغ بر4500‌میلیارد تومان، یعنی حدود 45‌درصد رقم مصوب درآمد نفت کشور در سال‌1381درآمد داشته است.
اگر فرض کنیم که توزیع مواد مخدر هنوز با همین نرخ، سود و بازدهی داشته باشد، مصرف روزانه 4‌تن مواد مخدر در ایران می‌تواند سالی 9هزار‌میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که برآن باید درآمد ناشی از «حق ترانزیت» روزانه ۶‌تن مواد مخدر به‌خارج را هم اضافه کرد. یعنی معادل ۲۰میلیارد تومان درآمد! این رقم البته مربوط به سال 82 می‌شود و مختصرا و مثال.
 به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل ‌متحد در امور مبارزه با مواد مخدر، حدود40‌ درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران در همین کشور می‌ماند و 60‌ درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا می‌رسد.
متوسط مصرف داخلی به‌طور متوسط 4تن است. ، طبق ارزیابی‌سازمان ملل به‌طور متوسط روزانه 10تن مواد مخدر به ایران وارد می‌شود و ۴‌تن آن مصرف و 6تن، ترانزیت می‌شود. با این حساب سالانه‌3650تن مواد مخدر وارد بازار ایران می‌شود. نیروی انتظامی فقط 8‌درصد از 3650‌تن مواد مخدری را که وارد ایران می‌شود توقیف می‌کند (که بخشی از آن‌را دوباره به بازار مصرف داخل و یا خارج عرضه می‌کند) و 92 درصد آن یعنی سالانه 3350‌تن مواد مخدر، بدون درد سر و اشکال، به‌دست توزیع‌کنندگان فرعی و مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌رسد.
جا‌بجایی این حجم از مواد مخدر و عبوردادن این مواد از ایستهای متعدد بازرسی، چگونه انجام می‌شود و کار کیست؟
 سپاه با وجود ریشه دار بودن استقرارش در بلوچستان از اویل انقلاب به مروز زمان دارای یک قدرت مافیایی و با پشتیبانی عظیم نیرو اقدام به وارد کردن مواد مخدر نموده و نبض واردات و صاردات مواد مخدر به کشور و جهان را در دست دارد. تا دهه 70 در سال 1372 سپاه دهم نبی اکرم که از زیرمجموعه های سپاه است در بلوچستان فعالیت های مافیایی را در دست داشت و از سال 1373 به بعد سپاه دهم سپاه به نام سپاه مقاومت بسیج تغییر وظیفه و نام داد و همچنان بعنوان نیروی اصلی سپاه در زیرمجموعه این نهاد باقی ماند.
در سال 1373 نیروی تازه نفس به این نهاد افزوده شد با نام قرارگاه قدس و این نیروبه همراه تیپ امام علی از لشکر 41 ثارالله کرمان بعنوان بازوی عملیاتی و امنیتی ان وارد بلوچستان شد. در سال 1378_ نیروی تازه نفس دیگری وارد بلوچستان شد که از زیر مجموعه های سپاه بود با نام تیپ مسقل 110 سلمان فارسی و تا سال 1387 بسیج مقاومت سپاه،قرارگاه نبی اکرم و قرارگاه قدس و تیم عملیاتی امام علی لشکر 41 ثارالله در بلوچستان حضور پرنگی داشتند و در کنترل مرز و امنیت بلوچستان و مهمتر وارد کردن مواد مخدر نقش پرنگی داشتند.
و از سال 1387 تمامی این نیروها مستقل زیر نظر قرارگاه قدس قرار گرفتند و در کنار آن بیش از 40 هزار نیروی بسیجی را در اختیار گرفتند.در مجموع سپاه با نیروی بیش از هفتاد هزار نیروی فعال در بلوچستان بعنوان بزرگترین مافیای مواد مخدر در جهان به تجارت ان می پردازد و تمامی این مسائل بیانگر آن است که ملت بلوچ فقط قربانیان این تجارت و پاک کردن صورت مسئله هستند. وجود میلیاردها دلار سرمایه در گردش حاصل از مواد مخدر سرمایه ناچیزی نیست که سپاه براحتی آن را در اختیار خرده قاچاق چیان قرار داده واز ان چشم پوشی کند.
همانگونه که بنده عرض کردم این سرمایه می تواند هزینه یک کشور پنج میلیونی را براحتی اداره کند و با این حال اگر این مقدار سرمایه در دست مردم بلوچ بود امروز چیزی بنام فقر خشن با امار بالای هفتاد درصد و بیکاری برابر با آن وجود نداشت.
 نیازهای روز افزون ایران به پول جهت تکمیل پروژه تسلیحاتی در سایه تحریم ها و اجرای سیاست های تبهکارانه برون مرزی و توجیه ضربه به جوامع غربی و کشورهای مخالف خود، این کشور را بر آن داشت تا بی محابا تمامی امکانات سیاسی، دیپلماسی و لوجیستیکی خود را در خدمت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به کار گیرد. در نتیجه عدم مقابله جدی کشورهای متضرر از این اقدام ایران، زمینه را برای سپاه پاسداران مهیا نمود تا بر اجرای این سیاست اصرار ورزد و بستر اعمال تبهکارانه خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، ژاپن، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، آمریکا و کانادا گسترش دهد و از طریق کنترل تجارت مواد مخدر در جهان سالانه میلیاردها دلار نصیب خود کند.
نیاز اصلی سپاه برای دست زدن به قاچاق مواد مخدر در جنگ ایران و عراق بارز گردید. پس از شکست در جنگ و اتخاذ سیاست مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای نیاز سپاه به تامین درآمد از تهیه، تولید و خرید و فروش مواد مخدر را افزایش داد. در ضمن سران رژیم از دست انداختن بر کار و بار قاچاق مواد مخدر در دیپلماسی استفاده کردند واقعیت این است که تولید و توزیع مواد مخدر به عنوان یک تجارت پرسود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، چنان با منافع اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم گره خورده و چنان در همه جای این جامعه ریشه دوانده است که رهایی قطعی از دام شبکه گسترده و نیرومند آن جز با رهایی از دست رژیم میسر نیست.
ترانزیت مواد مخدر توسط دو شرکت هوایی با نامهای آسمان و ماهان در داخل و خارج از ایران انجام می شود .این خطوط هوایی توسط اطلاعات سپاه کنترل ونوع فعالیت ونحوه جابجایی مواد مخدر توسط این نیرو به آنها دیکته می شود،ولی باید این مساله را در نظر داشته باشیم که تا در راس امور شخصی از خود نیروی سپاه وجود نداشته باشد نمی توان به سهولت به مقصود دست یافت ،از این رو با سرداری از سپاه روبه رو می شویم که تحت عنوان ریاست هواپیمایی ماهان ایر مشغول به فعالیت و از این رو باید بدانیم که این خط هوایی در انحصار سپاه پاسداران ایران است .
سردارکریمی ریاست هواپیمایی ماهان ایر ،نماینده سپاه ونفر اول قاچاق مواد مخدر از سپاه پاسداران توسط این خط هوایی به کشورهای اروپایی ،حوزه خلیج پارس و شرق آسیا می باشد .
این فرد سالها در بدنه سپاه مسئولیت های اطلاعاتی بسیاری داشته که با ذکر صلاحیت او در هدایت و همراهی نیروهای برون مرزی به این سمت برگزیده شده است همینطور خط هوایی ماهان ایرلاین هم مشغول ترانزیت هوایی مواد مخدر است، این شرکت هواپیمایی انتقال مواد مخدر به کشورهای اروپایی را بر عهده دارد. این هواپیما از معروف ترین واصلی ترین خطوط هواپیمایی در ایران است ،که متعلق به خانواده هاشمی رفسنجانی می باشد وسید حسین مرعشی پسر عموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی با چراغ سبز وی این هواپیمایی را با نام خود راه اندازی کرد ولی کلیه امتیازات متعلق به پسر هاشمی رفسنجانی می باشد و دادن رانت های شخصی این چنینی همچنان ادامه خواهد داشت سایت افشاگر ویکیلیکس پس از دستیابی به اسناد سری وزارتخارجه آمریکا از نقش جهانی سپاه پاسداران ایران در قاچاق مواد مخدر پرده برداشت.
روزنامه دی ولت در اواخر سال 2011 با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ویکیلیکس نوشت: “درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است. بر اساس این اسناد، مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل می‌شود و از آن‌جا به اروپا صادر می گردد.” هروئینی که از ایران به آذربایجان صادر می شود، از بیست هزار کیلوگرم در سال 2006 به 59 هزار کیلوگرم در یک چهارم اول سال 2009 رسیده است. روزنامه واشینگتن پست هم طی مقاله ای در اواخر سال 2011 اعلام کرد سپاه قدس با حزب الله لبنان و کارتلهای قاچاق در آمریکای لاتین درتجارت و ترانزیت مواد مخدر در سراسر جهان حتی آمریکای لاتین همکاری دارند.
که در قسمت دیگر بیشتر به نقش حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر اشاره خواهم کرد. روزنامۀ انگلیسی تایمز در شمارۀ 17 نوامبر 2011 در مطلبی مفصل با استناد به سخنان مقامات پیشین اطلاعاتی و دیپلماتیک رژیم ایران از نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ایران و خارج از ایران نوشت: قاچاق مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران ایران می کند که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته است و هم با شبکه های تبهکار در جهان ارتباط دارد.
 نشریۀ تایمز همچنین نوشته است که بر طبق اظهارات سخنگوی دولت آمریکا واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد مخدر در مکزیک قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن به قتل برسانند ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین ایران در ژاپن مدعی شده است که سپاه از دهه 60 و پس از کاهش قیمت نفت درگیر قاچاق مواد مخدر شده است.
اگر چه مقام‌های دولتی و نظامی ایران مدعی‌ند که رژیم بیشترین هزینه را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌پردازد و خود قربانی اصلی آن است، اما مصطفی پورمحمدی دی‌ماه سال 91در گفت‌وگو با هفته نامه تجارت فردا، به صورت تلویحی از نقش برخی از نهادها در ترانزیت مواد مخدر پرده برداشت. او گفت: «مطمئنا ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعت و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتما برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکت و سودی نخواهیم داشت.»
برخی از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس ایران در سال‌های گذشته خواستار ایجاد یک مسیر امن در ایران برای ترانزیت مواد مخدر افغانستان به خارج از کشور شده بودند.
دری نجف ابادی دادستان سابق رژیم در سال 85 پیشنهاد داد : که ایران در برابر قطع کمک‌های خارجی با کشورهاى همسایه قرارداد ببندد که قاچاقچیان مواد مخدر در یک تضمینى قرار گیرند تا مواد را از مرزهاى دیگر کشورها ترانزیت کنند.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و احمد پیش‌بین دو عضو سابق کمیسیون امنیت ملی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هم پس از قطع کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران، خواستار ایجاد یک مسیر امن برای انتقال مواد مخدر از ایران به غرب شدند.
سید جلال فیاضی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی‌نژاد و عضو شورای شهر مشهد در یادداشتی در وب‌سایت خبرآنلاین پیشنهاد کرد که ایران برای مقابله با غرب و اشک‌ تمساحی که غرب برای حقوق بشر می‌ریزد، راهکار ترانزیت مواد مخدر را در پیش بگیرد. در طول سه دهه‌ی گذشته، پاسداران تحولات بسیاری را تجربه و مجموعه‌ی نظامی-اقتصادی پیچیده‌‌ای را بنا کرده‌اند. آنان خود را به اقتصاد عادی محدود نکرده‌اند. سپاه پاسداران اقتصاد زیرزمینی ایران را توسعه و کنترل خود بر آن را افزایش داده است، و در طی این روند به یک کارتل مافیایی تبدیل شده است.
درنتیجه، تعجب‌برانگیز نیست که نیروی قدس (بازوی عملیات بین‌المللی سپاه) در اقدام به ترور سفیر عربستان در واشینگتن در سال 2011، تلاش کرد تا از کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی کمک بگیرد. با کمی دقت به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد زیرزمینی ایران متوجه می‌شویم که سپاه کاملا با این دنیای زیرزمینی آشنایی دارد و در حال کنترل آن است.
éé belouchi kurd rojikurd
سپاه پاسداران ایران بزرگ‌ترین قاچاق‌کننده در این کشور است. در اوایل دهه‌ی 2000، مهدی کروبی، رییس وقت مجلس ایران از بنادر غیرقانونی تحت کنترل سپاه پاسداران که برای قاچاق استفاده می‌شدند انتقاد کرد. احمدی‌نژاد که بزرگترین دشمن سیاسی کروبی است نیز سپاه پاسداران را برادران قاچاقچی خطاب کرد. ماجرای اسکله‌های نامرئی و ورودی و خروجی‌های خارج از کنترل گمرک در فرودگاه‌های مهرآباد و پیام تا آخرین سال‌های حضور احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت هم ادامه داشت.
تابستان سال 90 و پس از بالاگرفتن اختلاف میان احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران، رئیس دولت واژه «برادران قاچاقچی خودمان» را به کار برد تا فرمانده سپاه بگوئید: « سپاه هم مثل سایر نهادها اسکله‌هایی را در اختیار دارد اما از این اسکله‌ها برای اهداف نظامی و امنیتی استفاده می‌کند.» سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، در سال 85 اعلام کرد: « از 122 اسکله موجود در کشور تنها ۵۵ اسکله دارای مجوز قانونی و زیر نظر گمرک هستند.»
ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات در ایران، مسئله تازه‌ای نیست. ده سال پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 که به پیروزی احمدی‌نژاد منتهی شد، مهدی کروبی گفت: «ما شکست خوردیم چون پول اسکله نامریی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در بازرگانی شکر نبودیم.»
کروبی پیش‌تر و زمانی که رئیس مجلس ششم بود، از وجود اسکله‌های خارج از نظارت گمرک خبر داد که به روایت مشاور وقت او، در اختیار یک نهاد خاص هستند. باهم به گوشه‌یی از این اسناد افشاء شده نگاهی بیاندازیم: یکم: 7مارس 2012 (17اسفند 90) وزارت خزانه‌داری آمریکا پاسدار غلامرضا باغبانی از نیروی قدس سپاه را به‌عنوان قاچاقچی ویژه خارجی مواد مخدر لیست‌گذاری کرد.
در این رابطه تایمز لندن 27آبان سال 90 نوشت: قاچاق مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران می‌کند. سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است 2تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند، شناسایی کند.
یکی از آنها فرمانده سپاه پاسداران در تهران بزرگ عبدالله عراقی است که با باندهای جنایتکار در اروپای شرقی ارتباط دارد، دیگری محسن رفیقدوست، فرمانده سابق سپاه پاسداران است که پیوندهای خود را با سازمانهای جنایتکار حفظ کرده است. این شبکه توسط یک شرک حمل و نقل متعلق به محسن رفیق دوست با مجموعه‌یی قایق و2هواپیما محموله‌های مواد مخدر را در بسته بندیهای کوچک به آلبانی، رومانی و بلغارستان می‌فرستند. این محموله‌ها در آن جا به‌صورت مخفی در بین کامیونهای شرکتهای آلبانی و رومانی توزیع می‌شود تا به اروپای غربی ارسال شوند. علاوه بر این، یک شرکت حمل و نقل رژیم با 300دستگاه اتوبوس هم محموله‌ها را از طریق مسیر زمینی از ایران به اروپا می‌برد. این شرکت زیر نظر پاسدار عبدالله عراقی کار می‌کند.
در ادامه ردیابی این شبکه قاچاق رژیم، پلیس انترپل 4قایق مربوط به شرکتهای سپاه پاسداران را ضبط کرد و محموله‌های بزرگ مواد مخدر را که در حال انتقال به مقصد استرالیا و زلاندنو بودند کشف نمود دوم: در مهرماه سال 90 وقتی که دادگستری آمریکا و پلیس فدرال این کشور (اف.بی.آی) از طرح رژیم برای ترور سفیر عربستان در واشینگتن پرده برداشتند یکی دیگر از ارتباطات نیروی تروریستی قدس با سایر کارتلهای بین‌المللی مواد مخدر برملا گردید.
 مقامات آمریکایی فاش کردند که نیروی تروریستی قدس از طریق کارتلهای قاچاق مواد مخدر در مکزیک و با پرداخت یک میلیون و پانصدهزار دلار قصد پیشبرد طرح بمبگذاری در یک رستوران در واشینگتن با هدف ترور سفیر عربستان را داشته است.
سوم: یکی دیگر از رسوایهای مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال73 در کشور آلمان فاش شد و مشخص شد که رژیم درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به‌عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل رژیم در آلمان ارتباط برقرار کردند.
یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر و مواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت رژیم، فردی به اسم حبیب الهی بود. دستگاه اطلاعاتی آلمان یکی دیگر از اعضای این شبکه را «مهدی کاشانی» معرفی کرد و سفارت رژیم در بن را مرکز اطلاعات این شبکه دانست. این شبکه از طریق خرید یک فرودگاه در شهر هارتنهلم آلمان ترانزیت مواد مخدر را انجام می‌داد.
نقش سپاه در ترانزیت مواد مخدر به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان: عراق: بر اساس ارزیابیهای جهانی پیش از حمله نیروهای آمریکا و متحدانش در سال 2003 به عراق، هیچ‌یک از انواع مواد مخدر در این کشور، وجود نداشت اما تلویزیون الشرقیه (19آبان 1378) در یک گزارش تحقیقی خبر داد:
 ”از سال در سال 2003 ورود مواد مخدر به عراق به شکل بی‌سابقه‌ای ساده و سهل و آسان شده است. تلویزیون الشرقیه در ادامه با استناد به گزارش ماه مارس هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر که مقر آن در وین می‌باشد می‌گوید عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است. هم‌چنان که یکی از مشاوران وزیر کشور عراق نیز اعلام کرد: رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است.(الزمان بین‌المللی 12آذر 1378)
 بحرین: سرگرد مبارک بن عبدالله مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر بحرین در 9اردیبهشت سال 89 گفت که رژیم ایران تسهیلات لازم برای قاچاقچیان مواد مخدر ارائه می‌دهد. وی اضافه کرد که بحرین تنها طی سال جاری 6 ایرانی را که 100 کیلو ماده حشیش را وارد کرده بودند، دستگیر کرده است. این افراد گفته‌اند که مقامهای مسئول در کشورشان برای قاچاق مواد مخدر برای آنها تسهیلات قائل می‌شوند،
 کویت: روزنامه کویتی القبس روز 11اردیبهشت سال 1389 از قول مقامهای سازمان ضد جاسوسی کویت نوشت: ”اعضای یک شبکه جاسوسی متعلق به سپاه پاسداران که از9ماه پیش شروع به‌کار کرده بود، کشف شد و در پی این کشف، اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت داخله کویت شناسایی شدند ومتعاقب آن شمار دیگری از افراد عرب و غیرعرب مورد تعقیب هستند افراد بازداشت شده اعتراف کردند که با افسر ارتباطات نظامی در سفارت رژیم ایران در کویت، ارتباط مستقیم داشتند. ملیت افراد این شبکه، کویتی، یمنی، سور‌ی و ایرانی بود.
عربستان: در تاریخ 22مهر 11387 سیزده صیاد ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در صنعا محاکمه شدند. مدتی پیش از آن هم، دوازده صیاد ایرانی دیگر به همین جرم محاکمه شده بودند. مواد را با لنج از ایران به یمن آورده بودند تا با عبور از یمن در بازارهای عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند. . به گفته مقامهای یمنی، تنها طی 9ماه، بیست‌و هفت‌تن از انواع آن کشف شده است. در آذر 1387 هم از یک قایق دیگر ایرانی به اسم حصیببه میزان 3100 پوند حشیش جاسازی شده کشف شد.
رژیم ایران بندر المهره در شرقی‌ترین نقطه ساحل یمن را به یکی از مهمترین سر پلهایش برای صدور مواد مخدر به کشورهای ثروتمند عرب تبدیل کرده است.
 این همه در شرایطی است که ورود و خروج کوچکترین شناور از آبهای ایران توسط یکان دریایی سپاه پاسداران کنترل می‌شود و بدون اطلاع و اجازه آنها امکان ندارد که مواد مخدری، به این میزان به سایر کشورهای منطقه منتقل شود گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل‌متحد در امور مبارزه با مواد مخدر، بیانگر این واقعیت است که حدود40‌ درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران در همین کشور می‌ماند و 60 درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا می‌رسد
بر اساس ارزیابی ‌سازمان ملل به‌طور متوسط روزانه 10‌تن مواد مخدر به ایران وارد می‌شود و 4تن آن در داخل ایران مصرف و 6‌تن، ترانزیت می‌شود. حال سؤال این جاست: براستی جا‌بجایی این حجم از مواد مخدر و عبوردادن این مواد از ایستهای متعدد بازرسی کار کیست؟
 بر اساس یک پژوهش 11/8درصد حجم نقدینگی ایران در سال‌های 52 تا 80 پول‌های کثیف بوده است. روزنامه «دی‌ولت» چاپ آلمان هم در ژانویه 2011 در گزارشی به نقل از اسناد ویکی لیکس از نقش فعال ایران در ترانزیت مواد مواد مخدر و به‌ویژه هروئین به اروپا خبر داد. بر اساس این گزارش، ایران از طریق آذربایجان و ترکیه مواد مخدر تولید شده در افغانستان را به کشورهای اروپایی منتقل می‌کند.
بر اساس این گزارش 59 درصد هروئین وارداتی به جمهوری آذربایجان از ایران وارد می‌شود. سال 89 پس از بازداشت گروهی از دیپلمات‌های ایران در جمهوری آذربایجان، شبکه‌های خبری ترکیه از دخالت سپاه در قاچاق مواد مخدر خبر دادند و مدعی شدند که سپاه قدس نقش اصلی را در تجارت مواد مخدر به آذربایجان دارد. کنگره امریکا هم در گزارشی در سال 2012 از ارتباط ایران و حزب‌الله لبنان با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین خبر داد.
منصور عرب‌سیار که به اتهام اقدام به ترور سفیر عربستان در امریکا بازداشت شد، اعتراف کرده است که با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک ارتباط دارد. منابع امریکایی مدعی شده‌اند که او واسطه سپاه و کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین بوده است. اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا که توسط ویکی لیکس منتشر شد حاوی اطلاعاتی درباره نقش ایران در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپاست.
مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل میشود و از آنجا به اروپا میرسد. در سال 2011_25 عضو یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در آذربایجان دستگیر شدند دست کم 8 نفر از انها کارمندان سفارت ایران در باکو بودند که به عضویت در فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران اعتراف کردند.
از لحاظ اقتصادی مسلم است که هیچ فعالیت اقتصادی برای سپاه به اندازه تجارت مواد مخدر سود آور نیست. به خصوص در حال حاضر کاهش درآمد حکومت به علت تحریم های بین المللی، و درگیریهای گسترده در سطح کشورهای مختلف توسط گروهک های تروریستی وابسته به سپاه قدس و هزینه های بسیار بالای این درگیریها. اکنون با تحریمهای جامعه جهانی علیه رژیم، و دست بستگی رژیم در صدور تروریسم و ارتجاع، نیاز رژیم به درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر بیشتر شده است. یکی از رایج ترین روش‌های جمع‌آوری پول برای گروههای وابسته به رژیم، فروش مواد مخدر است که با پروازهای مستقیم از فرودگاههای تحت کنترل سپاه از ایران مستقیم به دست آنها می‌رسد و درآمد حاصله، طی مسیری پیچیده و چرخش در چند کشور، پولشوئی شده و به رژیم یا به گروههای وابسته به او برمی‌گردد.
 در تمامی طرحهای توسعه طلبانه رژیم در کشورهای منطقه، مواد مخدر به‌صورت نخ تسبیح، سایر اقدامات جنایتکارانه رژیم را به رشته می‌کشد.
چون هم هزینه سایر اعمال غیرقانونی رژیم را تامین می‌کند و هم بهترین طریق برای پولشوئی جهت تامین مزدوران محلی خود در کشورهای منطقه است. پاسدار حسن مرتضوی عضو نیروی قدس رژیم ایران، در افغانستان با قاچاقچیان توافق کرد که قاچاقچیها کشاورزان خشخاش کار افغان را برای تولید موادمخدر تشویق کنند. پاسدار مرتضوی هم‌چنین قاچاقچیان را برای فراهم کردن زمینه‌های تولید مواد مخدر کمک می‌کند. تعداد کارگاههایی که در افغانستان به‌کار تولید هروئین و سایرمواد مخدر به‌ویژه «کریستال یا شیشه» می‌پردازند، بیش از 90 کارگاه اعلام شده است این کارگاهها متعلق به رژیم ایران هستند. یک بارهم معاون وقت وزیر کشور افغانستان در امور مبارزه با موادمخدر از رژیم ایران خواست تا از ارسال مواد شیمیایی به افغانستان که در تولید هروئین به‌کار می‌رود، جلوگیری کند.
مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کلمبیا در یک عملیات بین‌المللی، شبکه‌یی از پولشویی را متلاشی ساختند و سه تن را بازداشت کردند که در رساندن پول نقد نامشروع به‌حزب‌الله لبنان، دست داشتند.
این سازمان تبهکار از مسیرهایی از دل کشورهای ونزوئلا، پاناما، گواتمالا، خاورمیانه و اروپا بهره می‌گرفت تا پول کسب شده از فروش مواد مخدر را به‌کلمبیا رسانده و از آن‌جا به مقصد دلخواه برساند. ملت بلوچ قربانیان تجارت مواد مخدر و مافیای سپاه پاسداران هستند.ادعا نمی کنیم که هیچ بلوچی در این تجارت دست ندارد اما با توجه به شبکه مافیایی سپاه افرادی از بلوچها که در این تجارت کثیف دست دارند به مانند خرده فروشان در مقابل عمده مالکان هستند.
می طلبد در این راستا جامعه جهانی با توجه به آگاهی نسبی که از مافیای سپاه پاسدران در سطح جهان دارند در این رابطه در وهله اول کمک های مالی خود را متوقف و در وهله دوم رژیم ملاها را بابت فریب جامعه جهانی و نسل کشی ملت بلوچ تحت اتهام مواد مخدر مورد محاکمه قرار دهند.
از اول انقلاب تا اکنون هزاران تن از مردم بلوچ کشته و یا به زندان افکنده شده اند و بیش از دو سوم جمعیت بلوچستان دچار آسیب جدی گشته است. هزاران خانواده داغدار ودهها هزار زن و کودک یتیم وبیوه گشته است.با این وجود کمک های جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر بلای جان مردمان ما گشته است و رژیم با فریب جامعه جهانی دست به یک نسل کشی سیستماتیک در این راستا نموده است.
با نگاهی به توسعه نیافتگی بلوچستان و عدم هرگونه سرمایه کاری و آمار بالای فقربه وضوح به این باور می رسیم که مردم بلوچ قربانیان تجارت مواد مخدر سپاه می باشند و با این انگ و اتهام کشته می شوند تا مافیای سپاه بدون مشکل و مزاحمت خارجی و داخلی به تجارت پر سود خود ادامه دهد .
در حال حاضر دیگر بر همگان روشن شده است که ارگانهای مختلف نظامی، اطلاعاتی و دیپلوماتیک رژیم و در رأس آنها سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس نه تنها در تهیه و توزیع مواد مخدر در کشور نقش دارند بلکه یک شبکه گسترده بین‌المللی را در تهیه، و ترانزیت مواد مخدر در سطح بین‌المللی نیز با درآمدهای میلیاردی اداره می‌کنند.
دو راه در جهت قطع کردن دستهای مافیایی سپاه از تجارت مواد مخدر وجود دارد،حضور نیروی خارجی قدرتمند در مرزهای افغانستان که اولا ممکن نیست و در ثانی دارای تبعات و هزینه های بسیاری خواهد بود، با توجه به ناامنی در افغانستان و منطقه هلمند و نیمروز و از سویی سپاه بی تفاوت و نظاره نگراین موضوع نخواهد بود و ممکن نیست. و راه دوم قدرتمند شدن اپوزیسیون مخالف رژیم در بلوچستان است تا بتواند با قدرت در منطقه مرزهای شرقی اعلام حضور و کنترل کافی بر مرزها و تجارت مواد مخدر داشته باشد.و از سویی با توجه به دسترسی به منابع مالی، تاثیر گذار بر وارد کنندگان مواد مخدر خواهد بود و می توان تغییرات بزرگی در این راستا بوجود آورد. مواد مخدر پیش از آنکه بر جهان تاثیر مخرب و زیان باری داشته باشد در وهله اول به سرکوبی و سیاست نسل کشی ملت بلوچ در مرزهای شرقی کشور منجرشده است و این امر نیازمند یک بازنگری کلی در رابطه با قطع کمک به رژیم و حمایت از اپوزیسیون بلوچ و قدرتمند شدن آن نیاز دارد تا بدین سان مبارزه ریشه کنی آن بصورت عملی شکل عملی و علنی به خود بگیرد.
در بلوچستان مافیای قدرتمند سپاه پاسداران در امر قاچاق مواد مخدر حضور دارد.سود حاصله از این قاچاق در سال برمی گردد به چند صد میلیارد دلار امریکا،بودجه ای برابر با بودجه یک کشور حداقل پنج میلیون نفری ،تجارت مواد مخدر با توجه به موقعیت عالی کشوردر مرزهای شرقی در امر وارد و صادر کردن آن و سود حاصل از آن تامین بودجه غیر قانونی سپاه در امر پوشش دادن به گروهک های تروریستی درکشورهای مختلف و عربی ،افریقایی وامریکایی، همچنین حزب الله در لبنان ،حزب الله پاکستان،حزب الله افغانستان و افریقا،حزب الله عراق،انصارالله در یمن ،وفاق در بحرین،سپاه مهدی در پاکستان و عراق،سپاه محمد در پاکستان ،و تامین بودجه دهها گروه تروریستی دیگر در عراق و سوریه همچون فاطمیون و زینبیون و یا بودجه یک ارتش دویست هزار نفری از نیروهای اتباع خارجی است به گفته سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران.
سود تجارت مواد مخدر و بخشی از بودجه وزارت دفاع می تواند به راحتی هزینه این ارتش دویست هزار نفری چند ملیتی تروریستی تحت فرمان سپاه قدس را با تمام هزینه های جانبی تامین نماید.کما اینکه بعلت کمتر کردن وابستگی این گروهک های تروریستی به بودجه سالانه از سوی سپاه ،بدین منظور سپاه بخشی از بودجه محوله به گروهک های تروریستی را صرف تجارت و ایجاد بنگاههای اقتصادی نموده تا وابستگی این گروهک ها را مختص بودجه سالانه و ماهانه ننماید و سود حاصل از تجارت و پول در گردش برای ادامه حیات را در صورت بحران بصورت منظم داشته باشند .به همین منظور حزب الله لبنان یکی از بزرگترین گروهک های تروریستی شیعی است که وابستگی خود را از طریق دریافت دائمی بودجه کاسته و دست به سرمایه گذاریهای بزرگی زده است و بدین منظور با سود حاصل از تجارت های قانونی و غیر قانونی هزینه های نظامی خود را تامین می نماید .
سپاه پاسداران ازطریق تجارت مواد مخدر و دریافت بودجه نظامی و یا از طریق کمیته های جمع آوری کمک برای مستضعفین مانند کمیته امداد امام خمینی که درداخل و کشورو خارج از ان فعال است سالانه چندین میلیارد دلار درآمد دارد و یا از طریق استان قدس رضوی وبودجه ای که از طریق ومکان های زیارتی مذهبی و عتبات عالیات بدست می اورد ،و هم چنین سودی که از طریق شرکتها و بنگاههای داخلی مانند راه سازی ،حفاری ،ریل گذاری ،و دیگر شرکت های تجاری در داخل و خارج بدست می اورد وابستگی سپاه را به بودجه کشور کم و بدون مانع نموده است.و به این علت است که سپاه یکی از قدرتمندترین نهادهای نظامی در کشور است زیرا وابسته به قانون نیست و بودجه غیرقانونی و مافیایی قدرتمندی دارد.
بنابراین این امر نیازمند توجه جهانی و منطقه ای است.تا زمانیکه سپاه در مرزهای شرقی حضور قدرتمندی داشته باشد ممکن نیست مانع از رشد و قدرتمند شدن ویا تضعیف آن شد. در گزینه دوم یا قدرتمند شدن اپوزیسیون مخالف رژیم در بلوچستان چند هدف بالقوه نهفته شده است.
1_تجارت مواد مخدر دچار اسیب جدی خواهد شد
2_مرزهای شرقی امن خواهد گشت
 3_مسیر اتباع افغانی شیعی که بخشی بزرگ از هسته افراد تروریستی سپاه را تشکیل می دهند بسته خواهد شد
4_سپاه از یک منبع مالی بزرگ دچار کمبود ودچار مشکل اساسی خواهد شد و از سویی مسیر تامین نیروهای خارجی و یا استخدام این نیروها بسته خواهد شد. 5_قدرتمند شدن سازمان دارای منافع بزرگی هم برای جهان و هم برای خود سازمان خواهد داشت و روابط فی ما بین، بین سازمان و کشورهای اسیب دیده از سیاست تهاجمی رژیم آخوندها مستحکمتر وبعنوان یک نیروی قدرتمند همگام با کشورهای دوست در امر تضعیف رژیمی که خواهان حکمرانی بر کشورهای اسلامی وجهان وخواهان تنش و ناامنی است در درون مرزهای کشور متخاصم به نبرد ادامه خواهد داد.در این امر نیروی نظامی و فداکاریها از سوی سربازان ما خواهد بود و منابع مالی کشورهای دوست این نیروی پیشقراول را حمایت خواهد کرد و خطر را به مرور از مرزهای خود بدور خواهند کردو بدین سان ملت ما از برنامه نسل کشی هدفمند رژیم نجات حاصل خواهد کرد و از سویی در پرتو مبارزه همگام با اپوزیسیون مخالف رژیم امر براندازی رژیم فراهم خواهد شد .
 امید است کشورهای دوست به این امر توجه ویژه نموده و در امر حمایت و قدرتمند نمودن سازمان کمک های مالی و لوجیستیکی و نظامی خود را در اختیار ما قراردهند تا بتوانیم عملا کنترل تجارت مواد مخدررا مختل و ریشه کنی ان را بصورت عملی اجرا نماییم .
کمک های جامعه جهانی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر تامین کننده بخش بزرگی از هزینه تهاجمی و تجاری سپاه تروریستی پاسداران را تامین و در وهله اول ملت ما و در وهله دوم جهان در معرض خطر و افزایش واردات و صادرات به قدرتمند شدن کارتل های مواد مخدر در سطح جهان و تروریستهای اجاره ای و سازمان یافته تحت امر سپاه تروریستی پاسداران می باشند.
کمک های که تاکنون مافیای سپاه پاسداران را قدرتمند و فربه نموده است و جزء افزایش ورود مواد مخدر و جنایت بر علیه بشریت تلاشی برای ریشه کنی آن صورت نگرفته و در فریب جامعه جهانی مردم بلوچ اولین قربانیان این سیاست و تجارت شوم می باشند.
عدالت نیوز

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here