عراق

حقوق بشر

مصاحبه‌

در سیستان و بلوچستان کسب دانش و سواد، اولویت زندگی نیست

0
در سیستان و بلوچستان رفتن به مدرسه و کسب دانش، اولویت زندگی کودکان و خانواده‌ آن‌ها نیست مدارس کپری، خارج از استانداردهای فضای آموزشی هستند فقط...

مقالات