گرامی باد ۸مارس، روز جهانی زن.

0
1111

روژی کورد:مرکز خبری و مستقل “روژی کورد” کانونی برای دفاع از حقوق زنان که نیمی از جامعه و بوجودآورنده و آفریننده ملتها هستند. از خواستهای برحقشان حمایت می کند و یاد روز جهانی زن، هشتم مارس برابر با ۱۸ اسفند را گرامی می دارد و به زنان آزادی خواه جهان بویژه زنان کرد تبریک و تهنیت عرض مینماید.

روز جهانی زن بزرگداشتی است برای دفاع از حقوق زنان و نقطه کانونی است در جنبش حقوق زنان و تلاش برای دستاوردهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی.
این روز برابر است با روز جهانی زن، که هرساله در ۸مارس برابر ۱۸ اسفند برگزار میشود. ملت کرد نیز همانند دیگر ملتهای آزادی خواه جهان و باورمند به حقوقی برابر و یکسان، یاد این روز را گرامی میدارد و از تلاش و مبارزات برحق زنان بویژه زنان کرد، برای دستیابی به خواسته های برحقشان دفاع میکند.
 

نظرات