هفت کشته و مجروح در یک تصادف در پیرانشهر

0
1418

روژی کورد: بنا بر گزارش خبرگزاریهای داخلی، خورد خودروی پیکان با اتوبوس در محور اشنویه پیرانشهر در شب دوشنبه 15آذرماه 1395 شمسی، 3 کشته و 4 زخمی برجای گذاشت.

این تصادف نرسیده به سه راهی پسوه واقع در جاده اشنویه به پیرانشهر ۳ رخ داد.

گزارشها حاکی از آنست که خودروی پیکان دارای 7 سرنشین بوده است که همگی اعضای یک خانواده بودند و طی این تصادف 3 نفر از آنها در دم جانباخته اند و 4 نفر بعدی که بشدت مصدوم شه اند به بیمارستان منتقل شدند.

ناستاندارد بودن جاده ها در کوردستان و ناستانداردبودن خودروهای تولیدی ایران، از علل اصلی تصادفات جاده ای در کوردستان و قربانی شدن جان شهروندان و نیز وارد آمدن خسارات مالی بدانها می باشد.

قسمت عمده جاده های کوردستان در دوران جنگ هشت ساله بین عراق و ایران و به منظور استفاده نظامی و جهت انتقال تجهیزات نظامی، راه اندازی و بنا شده اند.

نظرات