زن بودن سخت‌ترین وضعیت زندگی در دنیا

0
1607
زن بودن سخت‌ترین وضعیت زندگی در دنیا است،
آری این یک‌ کلیشه نیست، این یک واقعیت قابل لمس است و تنها زمانی میشود این وضعیت اسفناک را درک کرد که زن باشید و این زن ستیزی را زندگی کنید. در واقع زن ستیزی جزوی از پیکره ی تمامی جوامع است و این مختص به یک جامعه نیست و بدن زن، سکس زن، مشارکت زن و گفتمان زن حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به عنوان تابو شناخته شده است. کافیست در مورد زنانگی و زن بودن صحبت کنید تا با تمام قدرت به شما حمله کنند.
نمی توان دلیل قانع کننده ای یافت برای این‌ پرسش که آیا این ذهنیت و این وضعیت از کجا آغاز شده است؟ و یا اینکه آیا اولین بار این ادیان ابراهیمی و یا پیشتر در توتم پرستی بود که زن بودن را نشانه ی تحقیر دانستند؟ ولی چگونه یک ذهنیت دینی توانست نیمی از پیکره ی یک جامعه را به تحقیر نیمه ی دیگر وادار کند و چگونه اکثریت جامعه به این تحقیر جنسی تن داد و حتی خود نیز به سرکوب جنسیت خود برخاست؟! اما با قاطعیت میشود گفت که در تمام تفکر جهان و تمام ادیان به نوعی زن ستیزی را میشود دید، به طوری که حتی تعداد زیادی از زنان به حدی سرکوب شده‌اند که ذهنیت برده‌وار پیدا کردند از تعداد مردان بیشتر شده و برای تربیت برده های ذهنی و جنسی از آنان استفاده میشود و میشود گفت که زن ستیزی به صورت روزانه و روزمره در جوامع بازتولید میشود.
چگونه است که خاورمیانه ای که در آن خدایان با جنسیت زن حکمروا بودند، تبدیل به یکی از زن ستیز ترین مناطق دنیا شد؟! آیا دلیل قانع کننده ی دیگری به جز ادیان ابراهیمی میتوان برای آن یافت؟!
آیا ادیان ابراهیمی برای کم کردن نفوذ قدرتمند خدایان زن و حکمروایی گسترده تر بر استراتژیکترین منطقه ی جهان این رویه را پیش گرفتند ؟! اگر چنین بوده باشد باید گفت این بزرگترین و هولناک‌ترین پروژه‌ی دینی است که در طول تاریخ بشریت انسان به چشم خود دیده است.
هرچه که بیشتر بر این وضعیت فکوس کنیم و در آن بنگریم به عمق فاجعه ی آن پی خواهیم برد ، پدیده ی تفکیک و تحقیر جنسیتی از بدو تولد انسان در ذهن او گنجانده می شود . آری « جنسیت » این واژه‌ی نه چندان قریب، سرکوب وجود زن، تمامی کارهای زنانه تحقیرآمیز جلوه داده میشود، بدن او یا برای عفت پوشیده می شود یا برای لذت برهنه!!! سکس زن نشانه‌ی تحقیر پنداشته می شود به طوری که حتی افرادی که ادعای روشنفکری و برابری را دارند در مواقع عصبانیت از فحش های رکیک جنسیتی و سکسی بر علیه زنان استفاده می کنند و یا حتی از زنان استفاده سیاسی میکنند تا خود را در میان دیگران مطرح کنند. در واقع تمام نگاه آنها به زنان ابزاری است.
امروزه حتی اوضاع بسیار پیچیده تر شده است و علاوه بر ادیان قدرت‌های سرمایه‌داری به اهمیت این موضوع پی برده‌اند و پروژه‌های عظیمی برای برده انگاری زنان و به دست گرفتن و این قدرت را در تمام امور زندگی به کار گرفته اند به طوری که شرکتهای غول پیکر صنعت سینمایی و صنعت مد به سردمداران برده داری مدرن تبدیل شده اند و هر چه بیشتر بر کالا انگاری زن تاکید میکنند.
اما در اینجا باید به این نکته بپردازیم که در چندین سال گذشته با مبارزات بسیار گسترده ملت کورد بر علیه این سیستم انقلابی بزرگ در ذهن جهانیان ایجاد کرده است.
یکی از بزرگترین این مبارزات و مقاومت ها میشود به مبارزه مردم شهر کوبانی بر علیه یکی از بدوی‌ترین گروه های مذهبی جهان یعنی داعش اشاره کرد و حمایت آنان از زنان مبارز در خط مقدم جنگ بر علیه داعش بود بدون شک حتی امروزه در دورترین نقاط جهان نام شهری بسیار کوچک در روژآوای کوردستان به نمادی از مبارزات زنان بر علیه زن ستیزترین گروه جهان تبدیل شده است.
فعالین کوردستانی همواره برای تغییر چهره ی فرهنگی و ذهنیت بیمار زن ستیزی در جهان کوشیده اند به طوری که یکی از قدرتمندترین رهبران جنبش رهایی بخش کوردستان در باکور کوردستان تنها راه نجات بشریت را آزادی زنان دانست و شعار اصلی جنبش خود را «ژن ، ژیان ، ئازادی » نامید.
این نهضت با انقلاب ژینا و مبارزه‌ی مردم کورد در روژهلات کوردستان بر علیه یکی دیگر از زن ستیزترین حکومتهای مستقر در جهان یعنی حکومت ایران به اوج خود رسید و گویی به یکباره جهانیان را از خواب بیدار کرد و در طول یک سال گذشته تمامی نگاه‌ها به سمت مسئله ی زن ستیزی جلب شده است و به جرات می توان گفت تعداد مردانی که برای آزادی زنان مبارزه کردند از تعداد زنان پیشی گرفت.
با نگاهی به عمق انقلاب ژینا در روژهه‌لات کوردستان میتوان نتیجه گرفت که با وجود تمامی پروژه های سنگین دینی، مالی و تجاری که حکومت ایران و دیگر حکومتهای جهان برای کنترل زنان دارند امروزه ملتهای آگاه می دانند که تنها راه آزادی جوامع آزادی زنان و بازیافتن جایگاه اصلی زنان در طول تاریخ است. وهمچنین حمایت‌های گسترده که از زنان صورت میگیرد را میشود اینگونه پنداشت که آگاهی جمعی بنسبت وضعیت زنان در جامعه بسیار زیاد است و به سمت طلوع جدیدی در جهان حرکت خواهیم کرد.

ناهید بوستانی

نظرات