احواز/جریمه عجیب دانش آموزان در روز بنام دانش آموز

0
1821

روژی کورد: همزمان با روز به اصطلاح  دانش‌آموز در ایران، دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی دخترانه در حومه احواز به دلیل صحبت کردن به زبان عربی در کلاس، از سوی معلم تنبیه و ناچار به صد بار نوشتن جمله از “صحبت کردن در کلاس به زبان عربی پرهیز کنیم” شدند.

فعالان احوازی گزارش کردند که در روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ و همزمان با بزرگداشت روز دانش‌آموز، دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه حمزه در روستای بیت‌ محارب در حومه شهر احواز به دلیل عربی صحبت کردن با یکدیگر، از سوی معلم مدرسه که از او با نام “خانم شوشتری” یاد شده مورد اهانت و تنبیه قرار گرفته و از آنها خواسته شد که صد بار بنویسند از “صحبت کردن در کلاس به زبان عربی پرهیز کنیم”.

در پی این حادثه، اهالی بیت محارب به مدرسه مراجعه کرده و خواستار پیگیری این موضوع از سوی مسئولان مربوطه و اخراج این معلم از روستا شدند. ساکنان این روستا می‌گویند که دانش‌آموزان پیش از این نیز از سوی این معلم محبور به صحبت به زبان فارسی شده و به دلیل صحبت‌کردن به زبان عربی، از سوی او تنبیه شده بودند.

نظرات