سرنوشت تبعیض ها آشکار علیه ملت بلوچ / مسلم عزیزی

0
1046

مردم بلوچ شاهد مرگ عزیزان خود در بیمارستان های که از عدم متخصص و جراح و حتی رادیولوژی مناسب در سطح شهرهای بلوچستان رنج می برند هستند. در حداکثر شهر بلوچستان که با جمعیت بیشتر از سیصد هزار نفری فقط یک درمانگاه کوچک که جوابگو نیاز مردم همان مناطق هم نیست

سرنوشت تبعیض ها آشکار علیه ملت بلوچ و باز هم سکوت رسانه های رسمی ایران، ایندفعه در نظام پزشکی جایگاهی که باید در زمینه مداوا و معالجه بیماران خود فعال باشد خود که بطور سیستم هاتیک به قتل گاه مردم بلوچ تبدیل شده است نمونه ای از ده ها جنایاتی که در بلوچستان انجام می شود.

مردم بلوچ شاهد مرگ عزیزان خود در بیمارستان های که از عدم متخصص و جراح و حتی رادیولوژی مناسب در سطح شهرهای بلوچستان رنج می برند هستند. در حداکثر شهر بلوچستان که با جمعیت بیشتر از سیصد هزار نفری فقط یک درمانگاه کوچک که جوابگو نیاز مردم همان مناطق هم نیست، که توسط پزشکانی غیر بومی تازه از دانشگاه فارع التحصیل شده بعنوان کاراموز بدون هیچ گونه تجربه کافی در زمینه مداوا و محالجه با کمترین تخصص پزشکی به بلوچستان فرستاده میشود.

حداکثر مردم شهر ها بلوچستان بر این باورند؛ ژریم ایران مردم بلوچستان را بعنوان موش آزمایشگاهی خود و وسیله ورزیده شدن این پزشکان کاراموز می‌دانند که بعد از اتمام دوره کاراموزی به کلان شهر مهاجرت می کند.

مردم بلوچستان از روستا ها و شهر کوچک باید برای انجام امورات پزشکی بایست مسافت صد تا دوبیست کیلومتری یا بیشتر را پیموده که به نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کند.

همیشه بلوچستان در داشتن متخصص بومی در رنج بوده در رشته ها پزشکی عدم اختصاص سهمیه در دانشگاها برای نخبگان جوان بومی که منجر تبعیض در نظام پزشکی شهرهای بلوچستان شده.

قتل نوازاد بلوچ بدست پرسنل بیمارستان ایرانشهر که عدم کار آموزندگی این پرسنل را ثبات می کند.

*بنقل از نادر بامری پدر نوزاد متوفی اظهار داشت*

دو روز پیش همسرم رو جهت زایمان از دلگان به زایشگاه ایران ایرانشهر اوردم پس از بستری هیچ یک از پرسنل بخش برای معاینه ومداوا به بیمار سر نزده از بس داد وفریاد وسر صدای بیمار دراثر درد شدیدزایمان یکی از پرسنل بخش با تزریق یک امپول به بیمار بازهم درد بیمارساقط نشده پس از تحمل درد وضع حمل طبیعی درحال انجام بوده *پرستار بخش با کشیدن سر بچه باعث میشه کله از تنش جدا بشه* بعداز اینه واقعه پرسنل بخش دچار سر درگمی میشن اقدام به عمل سزارین مینمایند قسمت دیگه بدن بچه رو بیرون میاورند پس از ان سر وتنه بچه رو بخیه وداخل ملحفه وباند پیچی تحویل خانواده مریض مینمایند .

این چندمین بار در بلوچستان این جنایایت ها هولناک تکرار می شود ، ولی متاسفانه اینجا بلوچستان است و مردم مجبور به سکوت هستند.

*این است تبعیض در بلوچستان *

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here