کانسارها ومعادن مس در بلوچستـان اشغالی

0
946

سرزمین بلوچستــان علاوه بر ذخایر و کانسارهای طلا از نظرذخایر مس نیزغنی است۰در بخش شرقی گلزمین که تحت اشغال ارتش پاکستان است ذخایر ومعادن مس در ریکوڈِکّ وسیاهیں ڈِک (سیندک) در زمره بزرگترین معادن آسیا هستند۰

 درجدول زیر معادن و کانسارهای مس که دربخش غربی گلزمین  وجود دارند ذکر شده اند۰

 اسم کانسار
نوع ماده معدنی
محل اکتشافی کانسار
تله سياه
مس
کوه لار
نوک آباد
مس
نوک آباد دزآپ
هوديان
مس
هوديان
اسپکه
مس
اسپکه
چهل کوره 
مس و سرب
چهل کوره
مکسان
مس
بزمان
گورناگ
مس
چانپ
حاجی آباد 
مس
کورين ـ دزآپ
رشکان
مس
پنوچ
سرادان 
مس
پهره
سياه جنگل
مس
واش

بر هیچکس پوشیده نیست که اشغالگران بدور از تمدن به معادن و منابع بلوچستان طمعکارانه چشم دوخته اند

ارتش پاکستان، مهاجران هندی و سرمایه داران پنجاب با همکاری نزدیک دولت چین در حال استخراج معادن فلزی و غیرفلزی بلوچستان شرقی هستند۰ در حالیکه ملت بلوچ تحت وحشیانه ترین سرکوب و کشتار است مواد خام معدنیِ بلوچستان شرقی به کراچی، پنجاب و چین کانالیزه شده اند۰بعنوان مثال مس بلوچستان که طی دهها سال از معادن سیاهیں ڈک به یغما رفته  از طریق شاهراه” کراکورام”  به  “کَشگار” درغرب چین مننقل شده است۰  

در بلوچستان غربی ادارات دولتی و سرمایه داران بخش خصوصی عملکردی مشابه دارند۰ ذخایر معدنی بلوچستان غارت شده با حمایت سپاه اشغالگر و همکاری ادارات دولتی  به خارج از بلوچستان منتقل می شوند۰

قابل ذکر است که اشغالگران پاکستانی همانند اشغالگران پارس درحالیکه  سرمایه های ملی بلوچ را غارت می کنند با سیاستها و عملکرد ضد بشری خود جلوی پیشرفت و ترقی بلوچستان را کاملا سد کرده و ملت بلوچ را دیوانه وار قتل عام می کنند.
آزات ءُ آبــاد بــات گنجیــــں بلوچستـــــان
پروشت ءُ پروش باتنت ایـران ءُ پاکستـان
محمد کریم بلــــوچ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here