اختلاس در نهضت سوادآموزی شهرستان سرباز

0
819

نهضت سواد آموزی سرباز با جمع آوری کپی شناسنامه افراد مسن بی سواد “بدون اطلاع صاحبان شناسنامه” میلیون ها تومان اختلاس کرده است.

بلوچی: نهضت سواد آموزی شهرستان سرباز به همراه تعدادی از معلمین این شهرستان با جمع آوری کپی شناسنامه افراد مسن بی سواد در این شهرستان و ثبت نام آنها در نهضت سواد آموزی بدون علم و آگاهی آنها اقدام به اختلاس این اموال برای منافع شخصی خود کردند.

یکی از فرهنگیان شهرستان سرباز که نخواست نامش فاش شود در این باره به کمپین گفت:” یکی از معلمین رابط و مسئول این بخش بنام “خ م” با هماهنگی تعدادی از معلمین و ارایه هزاران کپی از افراد بی سواد برای برگزارش کلاس های نهضت سواد آموزی مبالغی از آموزش و پرورش دریافت کرده است”

وی افزود: ” افراد دانش آموز بی سواد هیچ اطلاعی از کلاس و کپی شناسنامه خود ندارند و هیچ کلاسی هم برای آنها برگزار نشده است”.

به گفته وی: “در هر دوره ۶ ماهه از برگزاری کلاسها به تعداد هر نفر دانش آموز بی سواد مبلغ ۶۰۰۰۰۰ هزار به معلمین فعال در دایر کردن کلاس نهضت سواد آموزی پرداخت می شود که مسئول نهضت سواد آموزی سرباز با هماهنگی برخی دیگر از معلمان در حال انجام این خیانت نسبت به مردم منطقه هستند.”

به گفته این منبع:” مدیر نهضت سواد آموزی با هماهنگی برخی دهیار ها و مسئولین اداره ثبت احوال بدون اطلاع صاحبان شناسنامه مدارک افراد بی سواد را در آورده و مورد استفاده قرار داده اند و تا کنون از این راه صدها میلیون تومان از حق افراد بی سواد را به جیب زده اند”.

وی نسبت به عدم اطلاع “رئیس آموزش و پرورش سرباز” ابراز تردید کرد و گفت: با توجه به گزارشهای که دوره ای در این موضوع باید رد شود مساله ای نیست که آموزش و پرورش از آن غافل بماند به همین خاطر تا زمانی که با این موضوع برخورد نشود انگشت اتهام به سمت مدیر آموزش و پرورش سرباز هم نشانه می رود.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here