رضا حسین بر: مهترین اولویت ما مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است

0
1652

هرگاه از کشوری بنام ایران، این تکه های با هم ناجور بالاجبار بهم چسیبیده سخن بمیان میآید، ملیتهایی را مشاهده می نمائیم که در زیر ظلم و اجحاف ملی بسر می برند و ملتی دیگر همه ر در زبر ردای طغیانگری خویش، محکوم به آسمیله شدن نموده است، فرقی هم ندارد، از روشنفکرش گرفته تا مبارز و تا طاغی و شاهنشاهی و جمهوری اسلامیش و از کارگرش گرفته تا استاد و فرزناه اش، در پان ایرانیسمی مازوخیسمانه غوطه ور است، بلوچها یکی از این ملیتهای تحت ستم داخل ایرانند که سهمشان از این همزیستی بالاجبار، کشتار و ترور و اعدام و غارت سرزمینشان است، جهت بررسی این موضوع، مصاحبه ای داشته ایم با رضا حسین بر، فعال سیاسی بلوچ که در ذیل می آید.

رضا حسین بر
رضا حسین بر

روژی کورد: به طور کلی اگر بخواهیم مروری بر مشکلات بلوچهای تحت ستم رژیم ایران و بویژه بلوچستان داشته باشیم و مشکلات آنها را طبقه بندی و بیان کنیم، اساسی ترین مشکلات آنها چیست؟

حسین بر: ‫موجودیت بلوچستان و ملت بلوچ در خطر فوری است. ابهای زیر زمینی و رو زمینی در چند سال آینده به کلی خشک میشوند و بلوچستان غیر قابل زندگی میگردد.

‫اکنون مساله بقا، هستی و نیستی ما چنان در جلو چشمان ما قرار گرفته است که مهترین اولویت ما مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما باید بتوانیم این موضوع را تبدیل به گفتمان روز بکنیم.:

روژی کورد: حق آموزش به زبان مادری از بلوچها در ایران سلب شده است، علت رادر چه می یابید؟

‫ حسین بر: جلو گیری از تحصیل به زبان مادری، بخشی از سیاست رژیم برای از بین بردن موجودیت و هویت ملیت هاست. زبان بیان کننده تاریخ و فرهنگ است و با انکار زبان، تاریخ و فرهنگ انکار میشود.

روژی کورد: مناطق بلوچستان از سرمایه های خوب زیرزمینی برخوارد است، سهم ساکنین این مناطق از این ثروتهای خدادادی چیست و تا چه‌ حدی در این مناطق سرمایه‌ گذاری میشود ؟

حسین بر: ‫معادن بلوچستان توسط رژیم غارت میشود و هیچ سهمی به مردم بلوچ نمیرسد. سیاست جمهوری اسلامی از بین بردن ملت بلوچ از طریق مردن از بیماری، گرسنگی و فقر است. بهمین دلیل در آنجا هیچ گونه سرمایه گذاری نمیکنند.

‫روژی کورد: اصلی ترین خواسته های بلوچها و جنبشهای بلوچستان در ایران چیست؟ خودگردانی، خودمختاری، فدرالیزم یا استقلال؟

حسین بر: اصلی ترین خواسته بلوچ ها، ماندگار شدن در تاریخ است. ماندگاری بلوچ و بلوچستان فقط از طریق احقاق حقوق مردمان بومی بر اساس منشور های سازمان ملل امکان پذیر است. اگر اوضاع به همین صورت از پیش برود ایران تا ۲۵ سال دیگر، کاملا غیر قابل زندگی خواهد شد. بنا بر این، بلوچ ها و بقیه ملیت ها هم از بین خواهند رفت.::

روژی کورد: اکنون در کوردستان ایران جنبش و خیزش نوینی شروع گشته و مبارزات مسلحانه وارد مرجله نوینی شده است. نگرش فعالین و احزاب بلوچستان به این مبارزات چیست و بنظر شما زمان آن فرا نرسیده است تا همگام و همزمان جهت پیشبرد مقاصد مشترک و نیز دستیابی ببهینه و کوتاهتر از لحاظ زمانی، به فعالیت و مبارزه بپردازید و همگامتر شوید؟

حسین بر: مبارزات مسلحانه باید با آمادگی کامل انجام گیرد. بلوچ ها در سطح محدود ، برای دفاع از خود، همیشه در مقابل حملات مسلحانه رژیم از خود دفاع کره اند. اما، اکنون امکانات لازم را برای مبارزه وسیعتری ندارند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here