اهمیت خواندن و نوشتن به زبان مادری

0
3439

اهمیت فراگیری روشهای خواندن ونوشتن به زبان مادری ریشه درجایی دارد که زبان یک پدیده ای قاعده مند است رابطه مستقیم با تفکر وتعلم دارد. بین این دوعامل رابطه دوسویه ،متقابل وموثر وجود دارد. بنابراین تقویت وتعالی زبان بالاخص در دورانی که فرد در اوان تعلیم وتربیت شخصیتی قرار دارد بسیار مهم است.

وتوجه داشته باشیم بیشترین یا طولانی ترین مدت زمانی که شخص با یک زبان صحبت میکند که همان زبان مادری آن است قطعا پروسه آموزش وپرورش (بلاخص روان) آن را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین یکی از دلایل واضح دیرفهمیدن مطالب کتب درسی در بین دانش آموزان اقلیت نسبت به دانش آموزان اکثریت خوب جا نیفتادن زبان رسمی کشور در اذهان آنان میباشد واین مهم، خود یکی از موانع جدی پیشرفت تحصیلی آنان است. علاوه بر آن زبان مادری عاملی محرک برای افزایش علاقه در یادگیری و دنبالگیری جدی تر مطالب درسی است.

از دیر باز بسیاری از فلاسفه ومتفکرین درباره ارتباط بین زبان و تفکر نظریاتی ارایه داده اند. افلاطون ازجمله نخستین فلاسفه عقل گرا بود که باور داشت :”در هنگام تفکر روح انسان با خودش حرف میزند.”

زبان یکی از شاه راههایی است که فرد را به قلمرو اندیشه پیش میبرد. و تفکر انسان زمانی به تعالی میرسد که دانش لازم درمورد زبانی که اکثر اوقات با آن تکلم میکند ، را داشته باشد.

بنابراین دولتها وملتهایی که برای رسیدن به توسعه ای پایدار درحال تلاش هستند، بایستی رسیدن به پیشرفت علمی و فرهنگی شهروندانشان را در سرلوحه کارشان قرار دهند و چاره ای جز این ندارند به حداکثر حقوق مدنی وسیاسی شان در رابطه با تضمین وتامین پیشرفت تک تک اقلیتهای زبانی رسیدگی نموده و در این راستا کلیه اسباب ولوازم اجراو تحقق برنامه های آموزشی شان که آموزش وتقویت زبان مادری یکی از مصادیق آن میباشد را فراهم نمایند. جدی بودن دراجرای این خواسته یکی از مظاهر تحقق مستلزمات دموکراسی میباشد. وبه معنای احترام به کرامت وتمنیات انسانی هرگروهی دراجتماع بزرگ آن دولت-ملت است.

این حق دربسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشر مانند منشور زبان مادری ،اعلامیه جهانی حقوق زبانی بند سه و چهار ماده ۴، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی ، ملی، زبانی ،مذهبی ، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۷کنوانسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

اصل ۱۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برحق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید دارد. و همینطور تدریس ادبیات زبان های قومی ومحلی در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اجرای کامل ودقیق اصل ۱۵قانون اساسی گامی مهم وبنیادین در مسایل مربوط به قومیت هاست. تنها مانع اجرایی نشدن اصل ۱۵قانون اساسی مخالفت اعضای فرهنگستان زبان وادبیات فارسی بوده است واین موضوع را تهدیدی جدی برای زبان فارسی ویک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان عنوان میکند. در حالیکه دربسیاری از کشورهایی که بصورت فدرالی اداره میشوند هم در آسیا وهم اروپا مانند هند ،سوییس در کنار زبان رسمی زبان های محلی و قومی هم تدریس میشود. و تاکنون مانع ومحدودیتی جدی سر راه زبان رسمی ایجاد نشده است.

نوشته شده توسط: واحد بانوان صاحب قلم سهاب

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here