بلوچستانءِ راجی زرمبش از تظاهرات و مطالبات مردم بلوچ حمایت کامل میکند

0
1708

با شروع قیام مردمی در سراسر ایران در چند روز اخیر، جوانان دلیر بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان دست به تظاهرات زده اند. قیام مردمی در ایران در حال گسترش است و در شهرهای زیادی با حضور گسترده مردم گام به گام به پیش میرود.

قیام مردم ایران در اساس یک مبارزه دمکراتیک برای رسیدن به آزادی در یک ساختار سیاسی جدید بدنبال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. تظاهرات های جاری در بلوچستان نیز همسو با مبارزات سراسری در ایران برای آزادی است.

بلوچستانءِ راجی زرمبش، رشادت جوانان برخاسته بلوچ را قابل تحسین و ستودنی میداند. در این شرایط حساس، رمز پیروزی مبارزات شما جوانان بلوچ در تداوم تظاهرات همراه با قیام مردم ایران است. بلوچستانءِ راجی زرمبش از تظاهرات و مطالبات برحق مردم بلوچ حمایت کامل میکند. پیش بسوی آزادی.

بلوچستانءِ راجی زرمبش

سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here