وضعیت سه تن از دستگیرشدگان اخیر کوردستان در هاله ای از ابهام قرار دارد/ گزارش مفصل از دستگیریهای اخیر

مروفایتی:  با گذشت شش روز از زمان دستگیری بیش از 700 تن از شهروندان کورد در دستگیریهای فله ای اخیر کوردستان در ایران و آزادی موقت و با قید وثیقه بیشتر آنان، وضعیت چهار تن از دستگیر شدگان مریوان مهاباد و سقز در هاله ای از ابهام قرار دارد. مصلح کهنه پوشی، روناک آقایی و … بەردەوام بە لە خویندنەوەی وضعیت سه تن از دستگیرشدگان اخیر کوردستان در هاله ای از ابهام قرار دارد/ گزارش مفصل از دستگیریهای اخیر