‎تاگ حزب وحدت ملی

‎تاگ: حزب وحدت ملی

حیزبی “وحدت ملی-شاخە کردستان”، باشتر بناسین/وەبیرهێنانەوەیەکی پێویست

ڕۆژی کورد:کۆماری ئیسلامی بۆ لەناوبردنی ناورۆکی خەبات و ویست و داوای کورد، کە ئێستا بەرچاوترین و سەرەکیترین ئۆپۆزیسیۆنی ڕژیمی ئێرانە، ڕێگا و شێوازگەلی جۆراوجۆری...