STANS HENRETTELSEN AV ZEINAB!

0
946

22 år gamle Zeinab Sekaanvand Lokran står i umiddelbar fare for å bli henrettet. Etter en svært urettferdig rettssak ble hun dømt til døden for å ha drept ektemannen da hun bare var 17 år gammel. Hun «tilsto» drapet etter å ha blitt torturert. Hjelp oss å stanse henrettelsen!

Dette er saken:
Den iransk-kurdiske kvinnen Zeinab Sekaanvand Lokran ble arrestert i februar 2012, anklaget for å ha drept ektemannen sin. Da var hun bare 17 år gammel. Hun forteller at hun «tilsto» drapet etter å ha blitt holdt på politistasjonen i 20 dager, hvor hun ble torturert med slag over hele kroppen. Mannen som hun giftet seg med da hun var 15 år,  utsatte henne for fysisk og psykisk vold, har hun forklart.

Zeinab kommer fra en fattig og konservativ familie. Da hun var 15 år gammel, rømte hun hjemmefra og giftet seg med den fire år eldre Hossein Sarmadi. Hun har fortalt at hun så dette som den eneste muligheten for å få et bedre liv. Kort tid etter at de giftet seg, begynte han å mishandle henne fysisk og psykisk. Hun ble slått regelmessig. Ved flere anledninger ba hun om skilsmisse, men han avviste dette hver gang. Zeinab forteller at hun anmeldte flere av voldsepisodene til politiet uten at det ble fulgt opp.

Trakk tilståelsen
Under den siste rettsaken hadde hun en statsoppnevnt advokat. Hun trakk «tilståelsen» sin og forklarte at ektemannens bror hadde tilstått drapet. Broren hadde ved flere anledninger voldtatt henne, fortalte hun. Ifølge islamsk rett kan en slektning av den drepte tilgi den som står bak drapet,  og akseptere økonomisk kompensasjon i stedet for at vedkommende blir dømt til fengsels- eller dødsstraff. Zeinab fortalte også at broren lovet henne å tilgi henne etter dette prinsippet, dersom hun tilsto drapet.

Forklaringen til Zainab ble ikke undersøkt nærmere, og retten valgte å dømme henne på bakgrunn av den opprinnelige «tilståelsen» som ble gitt uten en advokat til stede. Selv om hun var mindreårig da hun skal ha begått drapet, unnlot retten å innhente en rettsmedisinsk rapport med vurdering av hennes mentale modenhet, slik Irans islamske strafferett av 2013 krever i saker som gjelder mindreårige.

Henrettelsen nært forestående
I 2015 giftet Zeinab seg med en av de andre innsatte i fengselet (Orumieh Central Prison.) Hun ble gravid, og myndighetene informerte henne at de ville utsette henrettelsen til etter fødselen. Under svangerskapet fikk hun liten medisinsks oppfølging. Den 30. september i år ble hun overført til et sykehus utenfor fengselet, hvor hun fødte et dødt barn. Legene fortalte at barnet døde i mors liv to dager tidligere, som et resultat av at Zainab var i sjokk over at hennes medfange og venninne ble henrettet den 28. september. Dagen etter fødselen ble hun returnert til fengselet og har ikke fått tilgang til verken  medisinsk eller psykologisk oppfølging etter den dramatiske hendelsen.

Zeinab står i fare for å bli henrettet allerede 13. oktober. Det haster at det internasjonale samfunnet reagerer og stanser drapet!

Amnesty International krever at:

  • Iranske myndigheter umiddelbart stanser henrettelsen av Zainab Sekaanvand og sørger for at dødsdommen mot henne opphører, og videre at hun får en ny og rettferdig rettssak uten bruk av dødsstraff og som er i tråd med rettsprinsipper for mindreårige.
  • Iranske myndigheter foretar en snarlig og uavhengig gransking av mulig tortur og annen mishandling av Zeinabs Sekaanvand, og sørger for at det hun har sagt under tortur eller annen mishandling, under tvang eller uten en advokat til stede ikke blir brukt som bevis mot henne i retten.
  • Iranske myndigheter respekterer det absolutte forbudet mot å benytte dødsstraff mot mindreårige lovbrytere, både ifølge den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen. Iran har ratifisert begge.

Det DU kan gjøre:

  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken – Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!

Signaturene sendes til Irans åndelige leder, Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, via den iranske ambassaden i Oslo.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 11.1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Dødsstraff i Iran
Amnesty International har registrert 74 henrettelser av mindreårige lovbrytere mellom 2005 og 2016. En FN-rapport utgitt i august 2014 oppga at mer enn 160 unge lovbrytere var på dødscelle i Iran. Noen av dem har sittet fengslet i over ti år. Les Amnestys rapport om mindreårige på dødscelle i Iran her.

Prinsippet om «mental modenhet» knyttes til puberteten. Basert på dette kan jenter så unge som ni år og gutter så unge som 15 år bli sett på som «modne», og bli dømt til døden på samme måte som voksne.

Iranske myndigheter venter vanligvis med å gjennomføre en henrettelse til den mindreårige lovbryteren har fylt 18 år. I følge internasjonal rett er det alderen ved forbrytelsen som er avgjørende, ikke alderen da dommen ble gitt eller ved gjennomføringen av henrettelsen. Ifølge FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen, som Iran har ratifisert, er det et totalforbud mot å henrette personer som var under 18 år da forbrytelsen fant sted.

Amnesty International er i mot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål. Bruken av dødsstraff er den ultimate grusomme og nedverdigende straff, som bryter med retten til liv nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here