?انتقال يك زندانى در زندان شيبان به قرنطينه جهت أخذ شهادت اجبارى

0
615

يك زندانى در زندان شيبان(مجتمع حرفه‌آموزی احواز) جهت أخذ شهادت اجبارى به قرنطينه انتقال داده شده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش فعالین عرب الاحوازی، كاظم سوارى از اهالى عين دو شهر اهواز روز دوشنبه 6 فروردين ماه برابر با 26 مارس 2018، در زندان شيبان بشدت شكنجه شده و دو پاى او در اثر اين شكنجه شكسته شده است.

 اين شكنجه بى رحمانه در زندان و در مقابل چشم ديگر زندانيان انجام شده اس.

طی چند روز گذشته، على سوارى، زندانی عرب و دوست و رفیق کاظم سوری در زندان جان خود را از دست داد كه كليپ و آثار شكنجه منتشر شده است و مشخص است که وی در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است.

ديروز مسؤلين زندان شيبان، كاظم سوارى را به قرنطينه منتقل كردند و از او خواستند كه شهادت بدهد که دوست او (على سوارى) در اثر استعمال مواد مخدر فوت كرده است نه بدليل شكنجه!