حمله به روستای “نی” برای بار دوم و استفاده از گاز اشک آور از سوی نیروهای رژیم ایران

0
2134
ناصح سعیدی

با شروع سال نو و برگزاری مراسم نوروزی در روستای “نی” از توابع شهر مریوان، مامورین رژیم ایران این روستا را به محاصر کامل خود درآورده و به ضرب و شتم اهالی این روستا-شهر، پرداخته اند.

مروفایتی: بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، مامورین رژیم ایران، روز چهارشنبه 21 مارس برابر با 1 نوروز 2718 کوردی /1397 شمسی، برای دومین روز متوالی به روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان در استان سنندج یورش برده اند.

علیت این یورش، برگزاری مراسم نوروزی در این روستا با استفاده از سمبلها و سرود ملی می باشد.

گزارشهای رسیده حاکی از استفاده ماموران رژیم ایران از گاز اشک آور و برخی دیگر از گازهای نامتعارف می باشد.

تاکنون چند تن از اهالی این روستا از جمله زنان و کودکان مجروح شده اند.

پس از یورش ماموران رژیم ایران به این روستا و تهدید جهت عدم برگزاری این مراسم، مردم شهرک “نی” به مخالفت با ماموران و در نتیجه مقاومت در برابر آنان پرداختند که به رب و شتم مردم و شلییک از سوی نیروهای رژیم ایران منجر شد.

تاکنون آمار و گزارش دقیقی از میزان مجروحین در دست نمی باشد.

ماموران رژیم ایران با توجه به چشمگیر و آشکار بودن احساس و شعور ملی خواهانه در این روستا، هر سال به “نی” یورش برده و اقدام به دستگیری جوانان این روستا می نمایند.

فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری کوردستان در ایران، وضعیت این روستا را وخیم اعلام نموده و از مدافعین حقوق بشر درخواست همیاری در این باره را می نمایند.