دو شهروند عبادانی به تحمل ۲۷ ماه حبس و خدمت اجباری در حوزه علمیه محکوم شدند

0
417

شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان احواز ضمن رد تجدیدنظر خواهی دو شهروند عبادانی به نام های اکبر و مریم دلواری را که در شعبه اول دادگاه انقلاب عبادان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق “ارتباط با دراویش” مجموعا به ۲۷ماه حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شده بودند را عینا تایید کرد.

 شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان احواز حکم زندان دو شهروند عبادانی به نام های مریم و اکبر دلواری  که نسبت خواهر و برادری دارند را عینا کرد.

طی این حکم اکبر دلواری به عنوان متهم ردیف اول به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و مریم دلواری نیز به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و دوسال تبعید به شهرستان ابوشهر و خدمت اجباری در حوزه علمیه خواهران شهرستان مورد اشاره محکوم شده است.

این افراد پیش‌تر در دادگاه انقلاب شهرستان عبادان مجموعا به تحمل ۲۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان الاحواز عینا تایید شد.

حکم متهم ردیف اول به مدت ۳ سال به تعلیق درآمد با اینحال متهم ردیف دوم به دلیل سابقه پیشین نه تنها با حکمی سنگین تر روبرو شد بلکه بعنوان مجازات تکمیلی به “خدمت در حوزه علمیه خواهران” نیز محکوم شد.

از جمله اتهاماتی که این دو خواهر و برادر در دادگاه محکوم شدند “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با دراویش” عنوان شده است.

مریم دلواری متولد سال ۱۳۵۸ از فعالان ادبی و فرهنگی شهرستان عبادان است.