عفو بین‌الملل خواستار تعیین مامور ویژه برای حقوق بشر ایران شد

0
705

عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود نسبت به دستگیریهای خودسرانه اعتراض کرده و نوشته است: «دستگیریهای خودسرانه انبوهی که بعد از اعتراضات سراسری دسامبر ۲۰۱۷ صورت گرفته است.

استفاده مرگبار از سلاح توسط نیروهای امنیتی علیه اعتراض کنندگان که منجر به‌قتل بسیاری از آنها شده و شماری از جان باختنها در بازداشت، نگرانیها در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران را افزایش داده است.»

…«عفو بین‌الملل از ابعاد دستگیریها احساس خطر می‌کند و معتقد است که بسیاری از دستگیر ‌شدگان به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز هدف قرار گرفتند.»

… «عفو بین‌الملل از ابعاد نقض متعدد حقوق‌بشر در ایران نگران است. مقامات رژیم ایران به استفاده از حکم اعدام در مورد نوجوان به‌نحوی شتابان ادامه داده‌اند؛ آنها آزادی بیان و اجتماعات را سرکوب کرده و احکام سنگین زندان علیه مدافعان حقوق‌بشر اعمال کرده‌اند.

در زندانهای رژیم ایران شکنجه اعمال می‌شود و شلاق‌زدن و قطع اعضای بدن و مجازات‌های بی‌رحمانه، هم‌چنان اجرا می‌شوند.

رژیم ایران به استفاده از حکم اعدام تحت عناوین مبهمی مانند محارب یا مفسد فی الارض ادامه می‌دهد و افراد را به‌خاطر فعالیت برای کسب حق آزادی مذهب، به اعدام محکوم می‌کند».

عفو بین‌الملل خواستار تایین مامور ویژه برای حقوق بشر ایران شده است و درخواست کرده که مأموریت گزارشگر ویژه در ایران تجدید کند تا کارهای مهمی که تا الان انجام شده است بتواند ادامه پیدا کند.