احضار و تهدید بە بازداشت یک خبرنگار توسط اداره اطلاعات مهاباد

0
534

نیشتمان اسعدی خبرنگار آژانس خبری موکریان در ماه‌های اخیر دست‌کم دوبار بە اداره اطلاعات مهاباد احضار شد.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات؛ اداره اطلاعات مهاباد روز پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه 1396 شمسی برابر با 25 ژانویه 2018، طی تماس تلفنی برای دومین بار از اسعدی خواسته برای ارائە پاره‌ای توضیحات روز شنبه بە این اداره مراجعه کند و همچنین در اقدامی کم‌سابقه به وی گفته‌اند؛ خانواده‌اش را از احضار خود مطلع کند، چرا کە احتمال دارد مراجعه وی منجر بە بازداشت این خبرنگار شود.

برخلاف خواست دستگاه امنیتی دولت، خبرنگار موکریان از مراجعه بە این نهاد امتناع و تاکید کرده است کە بدون حکم قضایی مبنی بر احضار خود، بە این اداره مراجعه نمی‌کند.

عدم مراجعه اسعدی در روز شنبه، ماموران اداره اطلاعات را واداشته تا تهدید کنند که اگر حداکثر تا روز چهارشنبه این خبرنگار به آن اداره مراجعه نکند، وی را بازداشت کنند.

بار اول در دوم آذرماه امسال اداره اطلاعات مهاباد پس از احضار اسعدی از وی خواسته بود فعالیت‌های رسانه‌ای خود را متوقف کند. مگر این‌کە محتوای گزارش‌ها و مصاحبه‌های خبری را از قبل با این نهاد امنیتی هماهنگ کند.

این خبرنگار زن طی سال‌‌های اخیر در حوزه زنان فعال بوده و بیشتر از یک سال است کە با آژانس خبری موکریان همکاری دارد.