دستگیری یک شهروند اهل جوانرو و بی خبری از سرنوشت وی پس از دستگیری

0
1089

با فروکش کردن نارضایتیهای عمومی سراسری در ایران و کوردستان، دستگیری وسیعتر شهروندان در ایران و کوردستان شروع شده است. این دستگیریها به ویژه در استان کرماشان که به عنوان یکی از هسته های اعلام نارضایتیها بشمار می رفت بیشتر شده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، آکو یاری، شهروند کورد اهل شهرستان جوانرو در استان کرماشان، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

بنا بر این گزارش، آکو یاری، اهل شهرستان جوانرود که یکی از ورزشکاران اتومبیل رانی این شهرستان می باشد، روز یکشنبه 7 ژانویه/17 دی ماه 1396 شمسی، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات، به دلیل شرکت در تظاهرات نارضایتی ضضد حکومتی در کرماشان دستگیر شده است.

یک منبع مطلع در این باره به مروفایتی گفت: “با گذشت سه روز از دستگیری و بازداشت آکو یاری، تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نبوده و سازمانهای مرتبط آماده پاسخگوئی به خانواده وی در رابطه با مکان مورد انتقال و ونیز وضعیت وی نمی باشند و این مسئله بیش از پیش، نگرانی آنها را در پی داشته است”.

آکو یاری یکی از اعضای شناته شده، تیم اتومبیلرانی شهرستان جوانرود می باشد که در مسابقات استانی اتومبیل رانی در سال 1393 شمسی، به همراه هم تیمیهایش، موفق به کسب یک مقام اول ، یک مقام دوم و دو مقام سوم این مسابقات شدند.

اخبار مرتبط بیشتر در رابطه با دستگیر شهروندان کورد:

 • روز چهارشنبه 20 دی ماه 1396 شمسی برابر با 10 ژانویه 2018، سه شهروند اهل شهرستان کرماشان دستگیر شده اند که هویت یکی از آنان “پوریا امجدیان”، 17 ساله اعلام شده است. هویت دو تن دیگر تاکنون نامشخص است اما دستگیری آنها تایید شده است.
  • شیخه امینی، 57 ساله، اهل روستای “مزری” و مقیم شهرستان سردشت، حدود بیش از یک ماه پیش (اوائل ماه دسامبر 2017)، شب هنگام در منزل شخصی اش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در این شهرستان، بازداشت شده است.
  • در ناضاریتهای ضدحکومتی روز چهارشنبه 13 دی ماه/3 ژانویه 2018 شهرستان سقزز، بیش از 10 تن از جوانان و شهروندان این شهرستان، از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شده اند و تاکنون نیز در بازداشت بسر می بردند. بنا بر این گزارش، در حین برگزاری تجمع اعتراضی در فلکه “هه لو” (به معنای عقاب) در شهرستان سقز در تاریخ 13 دی ماه 1396 شمسی برابر با 3 ژانویه 2018، بیش از ده تن از جوانان معترض از سوی نیروهای رژیم ایران دستگیر شده اند که هویت سه تن از آنان، “فضیلت مصطفایی”، “پژمان سوریه” و “جاوید دباغی” اعلام شده است.
  • “توران مهربان” دانشجوی کورد دانشگاه نازلوی ارومیە کە روز دوشنبە ١١ دی ماه 1396 شمسی برابر با ١ ژانویە 2018، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر ارومیە بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، این دانشجوی کورد اهل ارومیه، بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی ضدحکومتی این شهر، همگان با دیگر شهرهای ایران، دستگیر شده است. “توران مهربان” پس از دستگیری بە اداره اطلاعات ارومیه واقع در دوقوزپلە این شهرستان منتقل شدە است. برخی از منابع از تحت شکنجه قرار گفتن این دانشجوی کورد اهل ارومیه، خبر می دهند.
  • “ناصح محمدی”، کارمند بیمارستان شهرستان پیرانشهر، روز یکشنبه 17 دی ماه 1396 شمسی برابر با 7 ژانویه، در محل کارش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است. علت دستگیری این شهروند کورد اهل شهرستان پیرانشهر، “همکاری و عضویت در احزاب کورد مخالف رژیم ایران” و “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
  • سە دانشجوی کورد، “کورش حقیقی”، دانشجوی رشتە عمران، پسر محمد و اهل بوکان،  “شَمال خسروی “،دانشجوی رشتە عمران، پسر حسین و اهل سقز  و “حسام رشیدزادە”، دانشجوی مدیریت بازرگانی اهل بوکان، روز دوشنبە تاریخ ۱۱ دی ماە برابر با 1 ژانویه، در شهر شیراز، هنگام شرکت در تظاهرات مردمی دراین شهر از طرف ادارە اطلاعات این شهر شیراز دستگیر شده اند.
  •  روز چهارشنبە ۱۳ دی ماە 1396 شکسی برابر با 3 ژانویه، دانشجوی دیگر کورد بنام “سالار مبارکی”، ۲۴ سال و دانشجوی رشتە حسابداری دانشگاە رشت از اطرف ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شده است.
  • شیخه امینی، 57 ساله، اهل روستای “مزری” و مقیم شهرستان سردشت، حدود بیش از یک ماه پیش (اوائل ماه دسامبر 2017)، شب هنگام در منزل شخصی اش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در این شهرستان، بازداشت شده است.  یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار “مروفایتی” گفت: “شیخه امینی، شهروند 57 ساله کورد که عائله مند نیز می باشد و تنها نان آور خانواده اش می باشد، به اتهام “ارتباط و همکاری با احزاب کورد” و “اقدام علیه امنیت ملی” از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شده است.” تاکنون علیرغم پیگیری خانواده اش، اطلاعی از مکان بازداشت و وضعیت وی در دست نمی باشد.
  • “عثمان رحمانی” اهل روستای “زیویه لاجان” از توابع شهرستان پیرانشهر نیز، از روز چهارشنبه 13 دی ماه 1396 شمسی برابر با 3 ژانویه 2018، پس از وقوع درگیری بین نیروهای حزب دمکرات کوردستان ایران و نیروهای سپاه تروریستی پاسداران جممهوری اسلامی ایران، ناچار به ترک ایران و متواری شدن به یکی از کشورهای همسایه ایران شده است.