مصادره وثیقه 200 میلیون تومانی یک فعال سیاسی کورد از سوی دادگاه عمومی اشنویه

0
779

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه، از طریق احضاریه ای، خانواده یک فعال سیاسی کورد اهل این شهرستان را به توقیف وثیقه 200 ملیون تومانی به ضمانت گذاشته برای فرزندشان، تهدید کرده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه، طی احضاریه ای، “عبدالمناف فیوضی”، 69 ساله، اهل روستای “بیمزورتی” از توابع شهرستان اشنویه و پدر فعال سیاسی کورد “محمدقسیم فیوضی”، ٤٢ ساله، را مکلف نموده است تا در رابطه با “ادای توضیح در خصوص قبول ضمانت محمدقسیم فیوضی” به حضور در دادگاه نموده است.

محمدقسیم فیوضی

در ابلاغیه صادر آمده است که در صورت عدم حضور در مدت 10 روز پس از ابلاغ این حکم (02/10/1396)، بنا بر قانون با وی برخورد خواهد شد. این بدین معنی است که وثیقه 200 میلیون تومانی وی که یک باب منزل مسکونی می باشد، توقیف و مصادره خواهد شد.

یک منبع مطلع در این باره به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات گفت: “بنا بر اطلاع موثقی که در دست است، وزارت اطلاعات به خانواده این فعال سیاسی کورد و نیز “رشید فضلی”، اطلاع داده است که دو منزل مسکونی به وثیقه گذارده شده، در اسرع وقت و طی چند روز آتیه، توقیف و مصادره خواهند شد”.

محمدقسیم فیوضی، دی ماه 1393 شمسی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف رژیم ایران” از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و مدت 5 ماه را در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در شهرستان ارومیه تحت شکنجه بوده و مدت 1 ماه در زندان اوین در تهران و مدت 2 ماه را در زندان مرکزی ارومیه، موسوم به زندان دریا، محبوس بوده است.

“محمدقسیم فیوضی”، مردادماه 1394 شمسی، با قید وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت آزاد و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به 15 سال جبس محکوم شد.

وثیقه 200 میلیون تومانی مذکور عبارت از سند منزل مسکونی “عبدالمناف فیوضی”، پدر محمدقسیم فیوضی و یکی از همسایگان آنها به نام “رشید فضلی” می باشد.