وضعیت سه دانشجوی کورد دستگیر شده در نارضایتیهای شیراز تاکنون مبهم است

0
547

تاکنون برپایه آمارهای غیررسمی بیش از 3 هزار تن از شهروندان در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده اند. در این میان، 70 تن در سنندج و بیش از ده تن در سقز دستگیر شده اند. سه دانشجوی کورد دستگیر شده در شهر شیراز نیز تاکنون سرنوشتشان نامشخص است.

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان به نقل از آژانس خبری کوردپا، سە دانشجوی کورد هیچگونه اطلاعی از وضعیت و سرنوشت سه دانشجوی کورد که روز دوشنبە تاریخ ۱۱ دی ماە برابر با 1 ژانویه، در شهر شیراز، هنگام شرکت در تظاهرات مردمی دراین شهر از طرف ادارە اطلاعات این شهر شیراز دستگیر شده اند، در دست نیست.

هویت این سە دانشجوی کورد، “کورش حقیقی”، دانشجوی رشتە عمران، پسر محمد و اهل بوکان،  “شَمال خسروی “،دانشجوی رشتە عمران، پسر حسین و اهل سقز  و “حسام رشیدزادە”، دانشجوی مدیریت بازرگانی اهل بوکان، اعلام شده است.

تا زمان انتشار این خبر، اطلاعی از مکان نگهداری و بازداشت و نیز وضعیت روحی و فیزیکی و سرنوشت این سه دانشجوی بازداشت شده کورد در دست نمی باشد.

از سوی دیگر، بنا بر این گزارش، روز چهارشنبە ۱۳ دی ماە 1396 شکسی برابر با 3 ژانویه، دانشجوی دیگر کورد بنام “سالار مبارکی”، ۲۴ سال و دانشجوی رشتە حسابداری دانشگاە رشت از اطرف ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

اخبار مرتبط بیشتر:

بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، در ناضاریتهای ضدحکومتی روز چهارشنبه 13 دی ماه/3 ژانویه 2018 شهرستان سقزز، بیش از 10 تن از جوانان و شهروندان این شهرستان، از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شده اند و تاکنون نیز در بازداشت بسر می بردند.

بنا بر این گزارش، در حین برگزاری تجمع اعتراضی در فلکه “هه لو” (به معنای عقاب) در شهرستان سقز در تاریخ 13 دی ماه 1396 شمسی برابر با 3 ژانویه 2018، بیش از ده تن از جوانان معترض از سوی نیروهای رژیم ایران دستگیر شده اند که هویت سه تن از آنان، “فضیلت مصطفایی”، “پژمان سوریه” و “جاوید دباغی” اعلام شده است.

دستگیرشدگان کوردستان نیز همچون دستگیر شدگان دیگر نقاط ایران، تاکنون در بازداشت بسر می بردند و آینده و سنوشت آنها نامشخص و نگران کننده می باشد.

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران همراه با سه گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد با صدور اطلاعیه‌یی نگرانی شدید خود را از اقدامات سرکوبگرانه نیروهای ایران علیه تظاهر کنندگان را اعلام کردند.

در اطلاعیه گزارشگران ویژه سازمان ملل‌متحد آمده است: «خواسته‌های تظاهرکنندگان در ایران برای آزادی و استانداردهای معیشتی و حقوقشان باید محترم شمرده شود. ما نگرانی شدید خود را از گزارشهای خبری در مورد کشته شدن بیش از 20 تن از جمله کودکان و دستگیری صدها تن در سراسر ایران ابراز می‌داریم».

در بیانیه مشترک عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران، دیوید کی گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی و خودسرانه و مایکل فراست گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق‌بشر در سازمان ملل، آمده است:«ما به‌شدت نگران شیوه برخورد مقام‌های رژیم ایران با تظاهرات و سرنوشت دستگیر ‌شدگان هستیم. نام و نشان تمامی دستگیر شدگان در رابطه با این اعتراضات باید علنی شده و به آنها سریعاً اجازه دسترسی به خانواده و مشاوره حقوقی داده شود. دستور رژیم ایران به سپاه پاسداران مبنی بر اعمال قدرت علیه تظاهرکنندگان، و تهدیدات قوه قضاییه مبنی بر مجازات شدید غیرقابل قبول است.»