يك زن بساط فروش عرب در الاحواز بازداشت شد

0
699

دوشنبه 4 دى ماه 1396 ماموران پاسگاه 13 نيروى انتظامى و اجرائيات شهردارى براى دومين روز متوالى به بساط فروشان در بازار عبدالحميد اهواز هجوم كرده ومانع از بساط گستری بساط فروشان شدند و با آنها درگير شدند.

مروفایتی: بنا به گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات به نقل از فعالان حقوق بشر، در هجوم روز دوشنبه 4 دى ماه ماموران پاسگاه 13 نيروى انتظامى خانم مجيده مزرعه 38 ساله يكى از بساط فروشان در بازار عبدالحميد و از اهالى كوى رفيش لشكرآباد توسط نيروى انتظامى بازداشت و وسائل او را مصادره كرده اند.

در پى مقاومت بساط فروشان، ممتلكات آنها توسط نيروى انتظامى و ماموران شهردارى مصادره شده است. یکشنبه 3 دى ماه نیز اجرائیات شهردارى و نیروى انتظامى با بساط فروشان در بازار عبدالحمید شهر احواز درگیر شدند و ممتلکات دست فروشان را مصادره کردند. عاملان اين درگيرى مسؤل اجرائيات شهردارى بنام سامان سعيدى و معاون او بهنام عليزاده مى باشند. سامان سعيدي بدليل برخورد خشن كه با بساط فروشان داشته است در مرداد ماه 1395 توسط يكى از بساط فروشان با ضربه چاقو زخمى شده بود.

ديروز دوشنبه صبح 4 دى ماه 1396 نيز نیروى انتظامى به همراه إجرائیات منطقه 4شهردارى به بساط فروشان در خیابان 5 کارگر کوى گلستان شهر اهواز هجوم کرده و بساط و دکه هاى دستفررشان را تخریب و وسائل آنان را مصادره کردند. نزدیک به 60 بساط فروشى در خیابان 5 کارگر روبروى