تیراندازی مستقیم به کولبران در بانه، دو زخمی بدنبال داشت

0
804

در حالیکه کولبری یکی از مشاغل کاذب فراتر از حیثیت انسانی به شمار می رود و مردمان شهرهای مرزی کوردستان بناچار و بنا بر نبود فرصت شغلی در این مناطق به این کار روی می آورند، هر روز بر شمار قربانیان آن افزوده می شود.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، روز پنج شنبه 30 آذرماه 1396 شمسی برابر با 21 دسامبر 2017، دو تن دیگر از کولبران کورد بر اثر تیراندازی عامدانه و مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بانه بشدت زخمی شده اند.

بنا بر این گزارش، روز پنچ شنبه 30 آذرماه 1396 شمسی برابر با 21 دسامبر 2017، “مهدی احمدپور”، اهل روستای برویشکانی از توابع شهر بانه و “کارساز عزیزی”، فرزند محمود، 30 ساله و اهل روستای کیلی از توابع شهرستان بانه، بر اثر تیراندازی عمدی و مستقیم نیروهای انتظامی شهرستان بانه، بشدت زخمی شده اند.

این دو کولبر، به بیمارستان شهرستان بانه منتقل و وضعیت آنها بشدت وخیم است.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون بجای حل مسئله اشتغال در کوردستان، اقدام به کشتار وسیع، عامدانه و روزمره کولبران کورد نموده است.

کولبری نه تنها جزء مشاغل محسوب نمی شود بلکه بنا بر نظر جامعه شناسان و فعالین کارگری، کاری متضاد با حیثیت انسان می باشد که هر لحظه با خطرات طبیعی و غیرطبیعی روبروست.

اخبار بیشتر در این رابطه:

ساعت 15:00 بعد از ظهر روز چهارشنبه 19 دسامبر 2017 شمسی برابر با 27 آذرماه 1396 شمسی، در منطقه کانی خدا واقع در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، یک کولبر کورد با هویت “مصطفی خضری”، فرزند عثمان، 27 سالخ و اهل روستای کوپر از توابع شهرستان پیرانشهر، بر اثر شلیک عامدانه و مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر به شدت مجروح شده است.

این کولبر کورد از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

همچنین سپیده دم یکشنبه 17 دسامبر 2017 برابر با 26 آذرماه 1396 شمسی، بر اثر تیراندازی عمدی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی شهرستان سردشت، دو جوان کولبر کورد، کشته شدند.

بنا بر این گزارش، “عثمان احمدی”، فرزند عبدالله و “محمد بهرامی”، فرزند رحمان، شب شنبه 16 دسامبر 2017 برابر با 25 آذرماه 1396 شمسی در نزدیکی روستای مرزی “بیتوش” از توابع شهرستان سردشت، بر اثر تیراندازی و بدون اعلام  اخطار، از سوی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی شهرستان سرردشت، کشته شده اند.

فعالین مدنی و سیاسی کورد معتقدند که کشتار کولبران، برنامه ای سیستماتیک و عمدی می باشد. این در حالیست که برخی از مسئولین دولتی در کوردستان در ایران نیز به این اقدام نیروهای نظامی رژیم ایران معترضند و کولبری را معلول سیاست تبعیض آمیر جمهوری اسلامی ایران می دانند.