صدور ٤ سال حبس برای دو شهروند مریوانی بە اتهام بر افراشتن پرچم کوردستان

0
933

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات به نقل از سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز پنج شنبە 18 آبان 1396 شمسی برابر با 9 نوامبر2017، دادگاه انقلاب مریوان  دو شهروند اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان به نامهای امیر ارژنگ و باسط افشار ساکن روستای را بە تحمل ٤ سال حبس تحمیلی محکوم کردە است.

این دو شهروند کورد بە اتهام شرکت در مراسم نوروز روستای نی و بر افراشتن پرچم کوردستان بە زندان محکوم شدەاند.

بر طبق رای دادگاه مریوان امیر ارژنگ و باسط افشار ساکن روستای “نی” هر کدام بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شدەاند و باید ١٥ روز دیگر خود را بە زندان مرکزی مریوان تحویل بدهند.

یکی از نزدیکان این دو شهروند کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە خبرنگار “هەنگاو” اعلام کرده کە، رای اولیە دادگاه صدور ٣ سال حبس و تبعید بە سیستان و بلوچستان بودە است، اما با اعتراض خانوادەهای آنها و محاصرە دادگاه، رای صادرە بە ٢ سال حبس در زندان مریوان تغییر یافتە است.

در مراسم نوروز امسال روستای نی مردم با بر افراشتن پرچم کوردستان و خواندن سرودهای انقلابی در مدح کوردستان و پیشمرگە بە استقبال سال نو رفتە بودند.

از سوی دیگر، روز دوشنبه 2 آبان ماه 1396 شمسی، “صدیق عینی”، فرزند خلیل و اهل روستای سینگان از توابع اشنویه، از سویه شعبه 1 دادگاه نظامی ارومیه، به اتهام جاسوسی برای احزاب کورد مخالف رژیم تهران، به 10 سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شده است