نامه زندانیان سیاسی رجایی شهر در خصوص وضعیت نامساعدشان در زندان

0
854

مروفایتی : زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، وضعیت نامساعد خود را در این زندان شرح داده‌ و از وی خواستار پیگیری برای بهبود این شرایط گشته‌اند.
زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامه خود نوشته اند، ما ضمن تکذیب ادعاهای مضحک و وارونه عوامل حکومت ایران مبنی بر رعایت حقوق بشر و ادعاهای مبنی بر بهبود شرایط، به شدت در معرض تحریم، محرومیت و انبوه ستم قرار داریم که از طرف سازمان زندان‌ها و عوامل آن اعمال می‌شود. زندانیان سیاسی این زندان حتی از هوایی برای تنفس هم محروم مانده و هیچ منفذی برای تهویه هوا باقی نگذاشته‌اند.

در همین حال، از امکان تلفن و حتی رسیدگی‌های پزشکی نیز محروم بوده و حتی ورود نشریه‌های مجاز حکومتی را هم ممنوع کرده‌اند.