مریوان/تجمع اعتراضی کارگران مرز باشماق

0
555

مروفایتی: صبح روز یکشنبه چهاردهم آبانماه، جمعی ازکارگران مرز باشماق ـ مریوان در اعتراض به عملکرد شرکت انبارهای عمومی تجمع کردند.
برپایه گزارش منتشره، این شرکت تعهد داشته در ازای کسر مبلغی از دستمزد کارگران، به آنها خدماتی ارائه دهد که تا کنون در ارائه این خدمات از قبیل سرویس بهداشتی و جای خواب، تعلل کرده‌است.

کارگران مرز باشماق، که در ازای جابجایی و تخلیه بار دستمزد می‌گیرند می‌گویند: بخشی از دستمزدهای خود را به این شرکت پرداخته‌اند؛ اما هیچ خدماتی دریافت نکرده‌اند.

این کارگران می‌گویند در شرایطی که امکانات رفاهی برای آنها فراهم نشود، کار کردن دشوار است.