احضار روحانی و شورای یک روستای سردشت به اداره اطلاعات

0
1432

درج نام “آشتی” بر روی مسجد روستای بیوران سفلی “بیوران خواری به کوردی” از توابع شهرستان سردشت، بر روی مسجد روستا و انتخاب این نام، احضار پی در پی روحانی و شوراهای روستای بیوران خواری را در پی داشته است. اداره اطلاعات سردشت اعلام کرده است که درج نام “آشتی” در تضاد با جمهوری اسلامی است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، انتخاب و درج نام “آشتی” برای مسجد روستای بیوران خواری از توابع شهرستان سردشت، احضار روحانی روستا و شورای این روستا را در پی داشته است.

منبعی مطلع در اینباره به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات گفت: “مامورین وزارت اطلاعات در شهرستان سردشت، تهدید کرده اند که در صورت عدم حذف و تغییر نام “آشنی” از این مسجد، به عنوان اقدامی علیه امنیت ملی ثبت و این اشخاص مورد بازجوئی و تعقیب قرار خواهند گرفت.”

پس از این اقدام، نیروهای وزارت اطلاعات به روستای بیوران خواری رفته و تابلوی مسجد را از جا کنده و دور انداخته اند.

مامورین وزارت اطلاعات به اهالی هشدار داده اند که تنها نام قابل قبول “محمد رسول الله” می باشد اما مردم روستا نیز در واکنش به این اقدام وزارت اطلاعات و هتک حرمت به اهالی روستا و عقیده و انتخابشان، تابلوی وزارت اطلاعات را پائین کشیده اند.

وزارت اطلاعات ضمن تهدید روحانی و شورای روستای مذکور، خواستار لغو و حذف نام “آشتی” از این مسجد شده و آنرا اقدامی علیه امنیت ملی برشمرده اند.

بر طبق این گزارش، شورای این روستا بنام “خالد حسن زاده” و همچنین روحانی این روستا بنام “عبدالسلام محمودیان” و نیز “حاج اسماعیل” یکی از شخصیتهای مورد احترام این روستا، در پی نامگذاری مسجد روستایشان به نام “آشتی” به اداره اطلاعات شهرستان سردشت احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفته اند.

این مسجد از طریق همیاری و با هزینه های خود اهالی روستا بنا شده است و همچگونه کمک و هزینه دولتی دریافته ننموده است.

در میانه این کشمکش، مسجد این روستا تاکنون بدون نام باقی مانده است.