پایان اعتصاب غذای سهیل عربی؛ درخواست از همگان برای همراهی با محمد نظری

0
614

سهیل عربی، زندانی عقیدتی بند هشت اوین، امروز در پی قول مساعدت از سوی مسئولین زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داده و در نامه‌ای با اشاره به اعتصاب غذای محمد نظری و شرایط وخیماین زندانی سیاسی از همگان خواسته است که برای آزادی وی تلاش کنند.

متن نامه سهیل عربی که برای انتشار در اختیار مروفایتی قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«یکی برای همه، همه برایش یکی شویم.

محمد نظری را آزاد کنیم! نه! وقت خوبی برای مردن نیست! بایدزنده بمانم و با تمام وجود یاور مظلومانباشم. بنا به دو دلیل اعتصاب غذایم را می‌شکنم: نخست به این دلیل که دیروز قندم به ۳۴ رسیدوازحالرفتم، پس از بهوش آمدن مسئولان از منمهلت یک ماهه خواستند تا شرایط محاکمه علنی و آزادیم به قید ضمانت را فراهم کنند.

۲-اینکه متوجه شدم محمد نظری عزیز بیش از ۷۰ روزاست که اقدام به اعتصاب غذا کرده و شرایط وخیمی دارد و معتقدم اکنون وضعیت محمد بسیار اضطراری تراز من است.

۲۴ سال محبوس، محروم از حتی یک روز مرخصی در شکنجه گاه رجائی شهر یک فاجعه بزرگ و نقضصریح حقوق بشراست او نه قاتل است و نه کلاه‌برداری کرده، بلکه خواستار دموکراسی و عدالت بوده است. او حقش، حقمان را خواسته …از تمامآزادی وبرابری خواهان

از یکایک فعالان حقوق بشر می‌خواهم یاور محمد نظری باشند. این وظیفه محمد نظری نبود که بیش از ۷۰روز اعتصاب غذا کند تا صدایش شنیده شود. این وظیفه زندانی عقیدتی سیاسی نیست که جانش را به خطر بیندازد تا شمایی که آزاد هستید مرحمت کرده و یک هشتگ فری بزنید. یاران انسان دشواری وظیفه است ما زندانیان عقیدتی سیاسی وظیفه خود را انجام دهیم، اعتراض کردیم و محبوس شدیم. حالشماکه آزاد هستید وظیفه دارید صدای ما باشید؛ تمام شهر را پر از عکس‌های محمد نظری کنید؛ امروز همه رسانه ها باید از محمد حمایت کنند. امیدوارم رسانه‌های اصلاح‌طلب واقعاً اصلاح‌طلب شوند و از ویحمایت کنند چنان طوفانی به پا کنید که بادش ظالمان را از سرزمینمان ببرد و گم کند. لذا از شما کهدوستم دارید و از شما یارانخوبم می‌خواهم به اتمام توان از محمد نظری حمایت کنید و چنان فشاری بر شکنجه گرهایش بیاورید که چاره ای جز آزادی او نداشته باشند و ما سلامی خواهیم ساخت از غرور و کینه وبه همرزمان خواهیم گفت: خشممان کوبنده، رزممان پاینده، بزممانآینده.

در آخر از همبندی‌های خوبم روئین عطوفت. سیامک میرزائی. مسعود سیفی زاده. مختار اسدی.علیرضاگلی پور. پیمتنکوشک باقی. بهفرلاله زاری. علیرضا توکلی. محمد مهاجر. مهدی زمانی. جلالمحمدلو و تمام فعالان مدنی و حقوق بشر که در روزهای دشوار اعتصاب غذا درکنارم بودند قدردانیمی‌کنم.

به امید پیروزی

سهیل عربی-بند هشت زندان اوین»