کوردستان روژهلات/ انفجار مین و مصدومیت یک مین روب در دهلران

0
1085

روز سی مهرماه، بر اثر انفجار مین ضد تانک در جریان مین روبی منطقه عمومی دهلران در استان ایلام، یک مین روب دچار مصدومیت شد.

مروفایتی:  انفجار مین ضد تانک مصدومیت یک مین روب را به دنبال داشت.

مورخ ۳۰ مهر ۹۶، یک تیر مین ضدتانک سبک مدل “VS2.2” موسوم به قارچی در زیر بلدوزر گروه پاکسازی منفجر و راننده آن ،آقای “رضاگوروی” دچار موج گرفتگی شد.

حال عمومی مصدوم خوب گزارش شده ولی به دستگاه بلدوزر خسارات زیادی وارد شده است.

این حادثه در جریان مین روبی منطقه عمومی دهلران در استان ایلام رخ داده است.