یک مصدوم و یک کشته در دو انفجار مین

0
1017

روزگذشته بر اثر انفجار مین در منطقه کرمانشاه و سقز، یک مین روب کشته و یکی از کارکنان مرکز مین زدایی از ناحیه پای راست مجروح گردید.

 صبح روز گذشته، بر اثر انفجار مین در منطقه کرمانشاه یکی از مین روب ها به نام “براتی” اهل مشهد، کشته شده است.

انفجار مین در سقز

صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹:۳۰ یکی از کارکنان مرکز مین زدایی به نام “مهدی” کارگر، اهل دهلران، در حین عملیات مین زدایی در پایگاه متروکه روستای جوشن در حوالی سقز بر اثر برخورد با مین ضد نفر M14 از ناحیه پای راست مجروح گردید.

پس از این حادثه مجروح با رعایت نکات ایمنی از میدان مین خارج و تحت مداوای اولیه و سپس به بیمارستان منتقل گردید.

لازم به ذکر است پایگاه جوشن به نام برده قوورمه بالا در ارتفاعات صعب العبور و دارای بیش از ۲۷۰۰ متر قرار دارد.

برای دسترسی به این پایگاه محصور در ارتفاعات، مرکز مین زدایی کشور درطی ۱۵ روز جاده دسترسی به طول سی کیلومتر ایجاد نمود.