طوفان توئیتری در حمایت از محمد نظری

0
1033

مروفایتی: جهت حمایت از محمد نظری زندانی سیاسی کورد ، کە بیش از ٦٥ روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد، فعالین حوزە حقوق بشر طوفان توئیتری بە راه انداختەاند
سازمان حقوق بشر کوردستان روژهلات درخواست میکند کە همگی در این طوفان توئیتری شریک و همراه باشیم
طوفان توئیتری در حمایت از محمد نظری، روز یکشنبه ۱۶ مهر، از ساعت ۲۱ تا ۲۳ به وقت ایران.
محمد نظری در سال ۱۳۷۲ دستگیر شده است و ۲۴ سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد.
#FreeNazari
#ئازادی_بۆ_نەزەری
#ازادی_نظری