کارزار جدید عفو بین الملل در حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران

0
543

سازمان عفو بین الملل در حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران کارزاری را در سایت رسمی این سازمان براه انداختە است.

لطفا با وارد شدن به این لینک دادخواست آزادی‌شان را امضا کنید

 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/09/iran-human-rights-defenders-caught-in-a-web-of-repression/