کشتار کولبران کورد از سوی نیروهای جمهوری اسلامی، میلی به توقف ندارد/سازمانهای حقوق بشری نیز سکوت مطلق برگزیده اند

0
1344

کوردستان در ایران امروزه بیش از هر زمان دیگری، حال و هوای وضعیت ابتدای انقلاب در ایران را به خود گرفته است، دستگیریها و کشتار و تیراندازی و حمله لباس شخصیها به اوج خود رسیده است. در این میان کشتار کولبران کورد و تیراندازی عمدی و عامدانه به آنها جای تأمل دارد. سکوت سنگین نهادهای حقوق بشری که در دست فعالین فارس قبضه شده اند نیز بر وحشت این فضا افزوده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، روز شنبه 8 مهرماه 1396 شمسی، در ادامه شلیک عمدی و عامدانه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کولبران و مردم عادی و مدنی کورد در ایران، یک کولبر دیگر اهل شهرستان سردشت به شدت مجروح شده است.

بنا بر این گزارش، “سیامند راستگو” فرزند لقمان و اهل روستای میرآباد شهرستان سردشت، روز شنبه 8 مهرماه 1396 شمسی، بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی شهرستان سردشت به شدت مجروح شده است.

گزارش رسیده می افزاید: “این کولبر کورد بر اثر شدت جراحات وارده به وی، به بیمارستان خمینی شهرستان ارومیه منتقل شده و اینک در این بیمارستان بستری می باشد و اوضاع عمومی وی نامساعد می باشد”.

فعالین مدنی و سیاسی کورد و سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، سکوت مطلق سازمانهای جهانی حقوق بشری را در رابطه با مسائل و رخدادها و نقض حقوق بشر در کوردستان، الاحواز و بلوچستان در ایران را بخشی از ادامه روند خلق و گسترش خشونت به شیوه مستقیم از سوی این نهادها می دانند.

سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، مسبب اصلی این همراهی با نقض حقوق بشر در بین اقلیتهای ملی و مذهبی غیرفارس در ایران را مسئولین فارس زبان بخشهای مرتبط با ایران این سازمانها می داند و از انها تقاضا دارد به این روند ضد حقوق بشری و مخالف با رسالت خود پایان دهند.

تصویر ضمیمه از آرشیو می باشد.