بازداشت يكى از فعالان اهل سنت احوازى

0
1390

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، على خنفرى (بترانى)،متأهل،داراى دو فرزند، از اهالى كوى پيچ خزامى كوت عبدالله بامداد روز پنجشنبه 6 مهرماه 1396 توسط نيروهاى اداره اطلاعات احواز در منزل خود بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شد.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، عناصر اداره اطلاعات با ورود شبانه به منزل على خنفرى باعث ايجاد رعب و وحشت بين افراد خانواده او شده اند و بعد از بازرسى منزل تعدادى كتاب و تلفن همراه و وسائل شخصى او را با خود بردند.

على خنفرى پيشتر بدليل ترويج مذهب اهل سنت( سلفى) چندين بار توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود و ماهها در بازداشتگاه اداره اطلاعات زير شكنجه شديد قرار گرفته بود.

بستگان على خنفرى از دليل بازداشت مجدد او إظهار بى طلاعى كردند