صدور حکم ۲۰ سال حبس برای چهار تن از پیروان آئین بهایی در کرمان

0
520

مروفایتی: چهار تن از پیروان آئین بهائی به نامهای امرالله خالقیان، احسان الله امیری نیا، نیما رجب‌زاده و آرمان بندی از سوی دادگاه انقلاب کرمان مجموعاً به بیست سال زندان محکوم شدند.

به گزارش پیام نیوز، این چهار تن از پیروان آئین بهائی، در دو جلسه در دادگاه انقلاب محاکمه شده اند.

بر اساس این گزارش، شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان برای امرالله خالقیان، احسان الله امیری نیا، نیما رجب‌زاده و آرمان بندی  به اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» حکم پنج سال حبس صادر کرده است.

احسان امیری نیا، نیما رجب‌زاده و آرمان بندی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند که پس از دادگاه اول در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه هر کدام ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان کرمان آزاد گشتند.

همچنین امرالله خالقیان دیگر بهایی محکوم به پنج سال زندان در تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ توسط مأمورین بازداشت شده بود که پس از ۱۵۷ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ آزاد شد.