وزارت امور خارجه امریکا از تداوم نقض آزادی های مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۶ انتقاد کرد

0
1146

مروفایتی: وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه ۲۴ مردادماه 1396 شمسی، گزارش سالانه خود را درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد.

در بخشی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: حکومت ایران به آزار، بازجویی و بازداشت بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی و سایر اقلیت های مذهبی ادامه داده و فعالیت قانونی محافل مسیحی را با هدف جلوگیری از گراييدن افراد به این دین به شدت کنترل و یا ممنوع کرده است.

این گزارش همچنین با اشاره به حملات نیروهای امنیتی به اماکن دینی مسلمانان سنی و جلوگیری از ساخت مراکز دینی جدید آنها تصریح کرده است: حکومت ایران به کاربرد مضامین ضد یهودی و ضد بهایی در بیانیه های رسمی خود ادامه می دهد و انکار هولوکاست را ترویج می کند. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد ادارات و مقامات دولتی از استخدام بهائیان جلوگیری کرده و فعالیت اقتصادی آنها را محدود کرده و آنان را وادار می کنند تا مغازه های خود را تعطیل کنند.

در این گزارش  به ماجرای قتل فرهنگ امیری از بهاییان یزد در مهرماه ۹۵ در این شهر نیز اشاره شده است.

در این گزارش همچنین آمده است: “به گفته منابع متعدد غیرمسلمانان و غیرشیعیان، بخصوص جامعه بهایی با تبعیض اجتماعی و آزار و اذیت روبرو هستند و صاحبان مشاغل تحت فشار قرار دارند تا بهاییان را استخدام نکنند.”

در این گزارش به آزار و اذیت و بی حرمتی به کوردهای پیر آئین یارسان نیز اشاره شده است و می گوید: پیروان یارسان می گویند که تبعیض و آزار آنها ادامه دارد. بهائیان هم می گویند این اقلیت و کسانی که از حقوق آنها دفاع می کنند هدف حملات خشونت آمیز و فشارهای اجتماعی قرار می گیرند.

دو برادر کورد یارسانی ساکن استان کرمانشاه با هویت (مهدی و احسان فزونی) روز پنج‌شنبە هفتە گذشتە ٢٤ فروردین ماه 1396 شمسی، جهت اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز و مغایر با حقوق بشر جمهوری اسلامی در برابر کوردان یارسان، اقدام بە خودسوزی کردەاند و در دم جان باختەاند.

در سال ۱۳۹۲ درپی توهین به زندانیان یارسانی در زندان همدان دو نفر از پیروان این آئین به نام‌های «حسن رضوی» و «نیک‌مراد طاهری» به ترتیب در روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه سال ۹۲ در اعتراض به این توهین در مقابل استانداری این شهر اقدام به خودسوزی کردند.

در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است: در پایان سال ۲۰۱۶ حداقل ۱۱۵ سنی، ۸۰ بهایی، ۲۶ نفر که به مسیحیت گرویده اند، ۱۸ درویش و ۱۰ یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه ها در زندان بودند.

وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش همچنین به وضعیت محمد علی طاهری بنیانگذار حلقه عرفان و پیروان این گروه اشاره کرده است.

در همین زمینه، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست مطبوعاتی، درباره گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی در مورد وضعیت آزادی مذاهب در جهان گفت: تقریبا ۸۰ درصد جمعیت جهان به دلیل اعتقادات مذهبی با فشار مواجه اند یا با اقدامات خصمانه برای محدود کردن آزادی های مذهبی رو به رو هستند.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه از وضعیت آزادی های مذهبی در ایران، عربستان، ترکیه، بحرین، چین و شمار دیگری از کشورها انتقاد کرده است.

رکس تیلرسون گفته است: در ایران، بهاییان، مسیحیان، و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. ایران همچنان به اعدام افرادتحت قوانین مبهم ارتداد ادامه می دهد و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۰ نفر به اتهام محاربه با خدا اعدام شده اند.

وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرده است: امروز اعضای جامعه بهاییان در ایران صرفا به دلیل اعتقاداتشان زندانی می شوند.