کشتار کولبران، نقض آشکار حقوق بشر در کوردستان، ادامه دارد

0
471

روژی کورد: کشتار شهروندان کورد از ابتدای سرکار آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، به مثابه اصل اساسی این نظام در راستای “نسل کشی” شهروندان کورد، ادامه داشته است اما طی دو سال گذشته و با صدور شفاهی دستور “شلیک مستقیم”، به نیروهای امنیتی و انتظامی در کوردستان و حتی بلوچستان، بر شمار کشتار کولبران کورد به طور محسوسی افزدوه شده است.

در ادامه کشار کولبران کورد، بنا بر گزارش فعالین حقوق بشر کورد، روز جمعه 13 مردادماه 1396 شمسی، یک کولبر کورد اهل شهرستان ماکو، با هویت “وحید بروکانلو” بر اثر شلیک مستقیم و عمدی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی این شهرستانف زخمی شده است.

بنا بر این گزارشها، این کولبر کورد اهل شهرستان ایزوله شده ماکو، از ناحیه پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

وحید بروکانلو، جهت درمان و مداوای پزشکی به یکی از بیمارستانهای شهرستان ارومیه قرار گرفته است.

نبود امکانات پزشکی و درمانی در شهرستان ماکو و به ویژه در مناطقی که هنوز کوردها آماده به تخلیه اجباری این مناطق نشده اند، بسیار محسوس می باشدف از اینرو بیشتر شهروندان کورد جهت انجام امورات پزشکی خود ناچارا به شهرستان ارومیه مراجعه می کنند.

همچنین شب شنبه 7 تیرماه، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در شهرستان بانه، یک کولبر کشته و دو تن دیگر به شدت مجروح شده اند. بنا بر این کزارش، یک کولبر کورد بنام ابراهیم رحمانی فرزند رحمان اهل روستای تاژان بانه کشته شده است. همچنین، دو نفر که هویت آنها تاکنون نامشخص است و از انها به عنوان فرندان محمد و امجد یاد شده است به شدت مجروح شده اند. همچنین بیش از ٣٠ اسب کولبران نیز کشتە شدە و اجناس آنها نیز از سوی نیروهای ایران مصادرە شدە است.

از دیگر سو، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به جمعی از کولبران در منطقه “دوله بی” شهرستان سردشت، طی شب یکشنبه 8 مردادماه 1396 شمسی، یک کولبر جوان بنان “آزاد مینه عبدولی”، ساکن روستای درمان آباد از توابع هرستان سردشت به شدت مجروح شده است.

در همین زمینه،جلال بالان، فرزند محمد، ساکن روستای “حجران”، از توابع شهرستان پیرانشهر در استان ارومیه که روز جمعه 6 مردادماه 1396 شمسی، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به شدت مجروح شده بود، روز چهارشنبه 11 مردادماه 1396 شمسی، پس از 5 روز بستری شدن در بیمارستان مهاباد، جان باخت