کشته و زخمی شدن 3 کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی در بانه

0
894

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان روژهلات، شب شنبه 7 تیرماه، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در شهرستان بانه، یک کولبر کشته و دو تن دیگر به شدت مجروح شده اند.

بنا بر این کزارش، یک کولبر کورد بنام ابراهیم رحمانی فرزند رحمان اهل روستای تاژان بانه کشته شده است.

همچنین، دو نفر که هویت آنها تاکنون نامشخص است و از انها به عنوان فرندان محمد و امجد یاد شده است به شدت مجروح شده اند.

این سه کولبر شب شنبه 7 مردادماه 1396 شمسی در مناطق مرزی شهرستان بانه، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی کشته و زخمی شده اند.

همچنین بیش از ٣٠ اسب کولبران نیز کشتە شدە و اجناس آنها نیز از سوی نیروهای ایران مصادرە شدە است.