بازداشت اعضاى يك خانواده دو روز بعد از ضرب وشتم توسط نيروى انتظامى وتخريب منزل آنها در احواز

0
1548

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات؛ صبح امروز 20 تيرماه 1396 اعضاى يك خانواده بنامهاى زهراء سوارى ومحمد سوارى و على سوارى از اهالى كوى سادات شهر احواز بدليل نداشتن اسناد رسمی كه مالکیت زمین را ثابت مى كند توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند.

اين بازداشت دو روز بعد از هجوم نيروهاى انتظامى و مأموران شهردارى منطقه 6 احواز به اين خانواده و تخريب منزل آنها مى باشد كه در هنگام برخورد با نيروهاى انتظامى زهراء سوارى و فرزندش محمد سوارى از ناحيه صورت و يك مامور نيز از ناحيه سر مجروح شده اند.

روز يكشنبه 18 تير ماه سال جارى نيروهاى انتظامى همراه با عمليات اجرائى شهردارى منطقه 6 شهر احواز به منزل اين خانواده هجوم كرده و بعد از ضرب وشتم آنها منزلشان كه در دست ساخت بود را با بولدوزر تخريب كرده است.

بعد از پيگيرى موضوع از طريق يكى از اعضاى شهردارى خبر تخريب را تأييد كرده است و گفت:مسؤل اين قضيه رئيس عمليات اجرائى شهردارى منطقه 6 ‘ذبيحى’ مى باشد كه گويا بدليل ساخت وساز غير مجاز، مأموران شهردارى با نيروى انتظامى روز يكشنبه به كوى سادات در حومه شهر احواز مراجعه وعمليات تخريب منزل را با دستور شهردارى انجام داده است.

در هنگام تخريب منزل،خانم زهراء سوارى و فرزندش على سوارى مورد ضرب وشتم مأموران نيروى انتظامى و شهردارى قرار گرفته اند و از ناحيه صورت مجروح شده اند. يكى از بستگان اين خانواده گفت: زمين مزبور بطور قانونى و از بنگاه خريدارى شده است و خانواده سوارى هرچه داشتند براى ساخت اين قطعه زمين ومصالح ساختمانى خرج كرده اند.

اين اولين مورد تخريب منازل و ضرب وشتم ساكنان آنها نيست بلكه ده ها مورد رخ داده و حتى يكى از اين موارد روز جمعه 23 فروردین‌ماه 1392 منجر به كشته شدن یک نوجوان 15 ساله احوازی به ‌نام مرتضی سویدی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در احواز بوده است. در در آن حادثه نیروهای انتظامى به همراه بلدوزر برای تخریب منازل شهروندان منطقه چنیبه (سید موسی‌ ) شهر احواز و به بهانه ساخت غیر مجاز و در غیاب حضور والدین و خانواده در منزل مرتضى سويدى با شلیک گلوله کشته شد.