حسن امینی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد

0
1097

 حاکم شرع اهل سنت مردمی استان کردستان جهت رسیدگی به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان احضار شد.

مروڤایتی: طی تماس تلفنی که روز پنجشنبه ۸ تیرماه از سوی دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان صورت گرفت، جهت رسیدگی به پرونده به این دادگاه فراخوانده شد.

طبق این احضاریه تلفنی، کاک حسن امینی، رهبر شاخص اهل سنت، باید در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ راس ساعت ۱۱ در محل این دادگاه در همدان حاضر شود.

کاک حسن امینی، حاکم شرع و یکی از چهره‌های سیاسی مذهبی کردستان، از حامیان مهدی کروبی در انتخابات دور دهم و عضو شورای ملی صلح است. کاک حسن امینی سابقه‌ی پنج سال زندان در دهه شصت را نیز در کارنامه خود دارد و بارها تحت‌فشارهای امنیتی قرار گرفته است.