یک سرباز کورد به اتهام افشای اسرار محرمانه بازداشت شد

0
782

روز چهارشنبە ١٠ خرداد   نیروهای اطلاعاتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران  طاهر خورشیدی ٢١ ساله اهل محله‌ی سیدآباد شهرستان اشنویه را بازداشت کردند.

طاهر خورشیدی کە در بخش  کامپیوتر و نرم افزار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در اشنویه مشغول کار بوده است توسط  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی و افشای اسرار محرمانه‌ی سپاه پاسداران  در این شهر  بازداشت شد.
همچنین امدە است کە علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ی خورشیدی جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشان، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اشنویە  از پاسخ مشخصی درباره سرنوشت و محل نگهداری طاهر خورشیدی تاکنون  امتناع کردەاند.
در همین رابطه امدە است کە عصر روز دوشنبه هشتم خردادماه نیز یک شهروند دیگر اشنویه‌ای به نام امیر پیغامی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بدون اینکە توضیحی در مورد اتهام وی و بدون برگە جلب  قضایی  بازداشت گردید. خانوادە وی نیز از محل نگهداری امیر و دلیل دستگیری وی بی اطلاع میباشند.